Vi säger nej till höjda politikerarvoden

"I det läget är det fullkomligt obegripligt att samtliga partier, förutom Vänsterpartiet, vill lägga pengar på att öka sina egna arvoden" skriver Rebecca Roxvret (V).

"Om det finns pengar till politikerna, varför finns det inte pengar till verksamheten?" skriver debattskribenten.

"Om det finns pengar till politikerna, varför finns det inte pengar till verksamheten?" skriver debattskribenten.

Foto: Martina Holmberg/TT

Debatt2022-05-03 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fler äldre i behov av vård och fler yngre i behov av skola och omsorg. Utmaningarna för kommunen växer för varje år. I takt med att de anställdas arbetskamrater blir färre förväntas de som är kvar att leverera mer och snabbare än någonsin.

I det läget är det fullkomligt obegripligt att samtliga partier, förutom Vänsterpartiet, vill lägga pengar på att öka sina egna arvoden.

Det här skadar, med all rätt, förtroendet för den omställnings- och effektiviseringsresa som pågår i kommunen. Om det finns pengar till politikerna, varför finns det inte pengar till verksamheten? Alliansens ord om att det helt enkelt inte finns pengar till mer än det absolut nödvändiga klingar falskt.

Vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag som jämfört med det förordade skulle spara kommunen minst en miljon kronor om året. En miljon kronor som skulle kunna läggas på meningsfull kärnverksamhet i stället för att höja redan högavlönade politikers arvoden.

Vårt förslag skulle dessutom underlätta för fler Motalabor att vara politisk engagerade och ge alla partier chansen att delta på lika villkor. Mer demokrati för pengarna, med andra ord. Vi hoppas att fler partier kan komma till sans när frågan avgörs i kommunfullmäktige i maj.