Vi går inte på populistiska utspel

Vårt budgetförslag bygger på att minska klyftorna i samhället, skriver två S-företrädare i Motala.

Debatt 28 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är riktigt som Johnny Karlberg skriver i MVT 25/11 att nämnderna och förvaltningarna inte klarar av de stora besparingskraven. Den stora skiljelinjen mellan de styrande och Solidarisk Motalas budgetförslag är hur man ska ta sig an utmaningarna. Med facit i hand ser vi att det inte är framgångsrikt med kortsiktiga generella sparbeting utan konsekvensbeskrivningar med stora nedskärningar och utförsäljningar som följd.  

Under sommaren hotade Johnny Karlberg (SD) att sänka Alliansens budget. Det sades från SD:s håll att man ville sätta press genom att använda sin vågmästarroll. Men hotet att rösta på Solidariskt Motalas budgetförslag klingade falskt. Karlberg släppte igenom Alliansens budget med en utsträckt hand och SD valde att lägga ner sina röster. 

 

Karlbergs agerande i fullmäktige är varken seriöst eller ansvarstagande. Han påstår sig sträcka ut sin hand till Socialdemokraterna men driver istället på för en helt annan politik. Varken vi i politiken, våra väljare, och för den delen SD:s väljare går på sådana populistiska utspel.  

Vårt budgetförslag bygger på att minska klyftorna i samhället. Vi tar hänsyn till människors oro och sätter Motala, Motalaborna och vår personal i fokus. En budget som prioriterar välfärden och som har som mål att skapa en jämställd, inkluderande och sammanhållen kommun.  

Med detta som mål lade vi fram en budget som med riktade effektiviseringar varken slår mot välfärden eller vår personal. Vi satsar för en aktiv fritid, på fler och bättre förskolor, på vår personal, på landsbygden och på föreningslivet. Vi sätter helt enkelt välfärden främst samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin och miljön.

 

Karlberg menar att han är redo att minska vinstkravet för 2020 för att ge mer pengar till verksamheterna, det vill säga personalresurser. Även detta kan starkt ifrågasättas. I SD:s budgetförslag är löneutrymmet 1 procent för 2020, vilket slår hårt mot stora och kvinnodominerande yrkesgrupper.  

Lön är en viktig parameter i hur man trivs och presterar i sitt arbete. I vårt budgetförslag har vi följt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om 3,2 procent för åren 2020-2021. Vi prioriterar och satsar på våra medarbetare. I vårt budgetförslag lyfter vi även vikten av rätt till heltid och trygga tillsvidare anställningar som norm. Våra medarbetare ska ha möjligheten och få förutsättningar att orka jobba heltid, därför vill vi satsa på arbetsmiljön och avskaffa delade turer.  

Sverigedemokraterna lovar gärna stort i media, men släpper fram en politik präglad av sparande och tuffare villkor för våra medarbetare. Detta måste vara ett stort svek för de väljare som trodde på det partiet lovade i valet.

Elias Georges (S), oppositionsråd
Johan Andersson, ordförande Socialdemokraterna Motala

Ämnen du kan följa