Vi behöver några månader för att utvärdera alternativen

Efter vårt besked om att tidsplanen för ishallarna fördröjs florerar rykten, upprörda känslor och ifrågasättande av kompetenser. Har vi verkligen koll på vad vi gör? Alliansen vill därför ta tillfället i akt att förklara vad vi gör, varför vi gör det och hur vi tänker.

Debatt 31 mars 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi börjar med det grundläggande;

Vi har tidigare varit försiktigt inställda till att bygga ishallar bland annat utifrån den stora investering det innebär. Dock såg vi uppsidorna för föreningslivet, allmänheten och Motalas attraktionskraft och det ledde till att vi resonerade kring hur en sådan kalkyl kan bli realistisk.

Vi konstaterar att när ett nytt bostadsområde, Kanalstråket, byggs mellan järnvägsstationen och kanalen och ett nytt idrottscenter skapas vid riksväg 50 – som ger inflyttning och ytterligare evenemang – då ser vi att kalkylen bär och skapar attraktivitet och stora mervärden för hela kommunen.

Alliansen går fram med etablering av Kanalstråket. Vi ser möjligheterna som det nya bostadsområdet ger; en helt ny stadsdel med bostäder i ett fantastiskt och centralt läge. Vi skapar helt enkelt liv i ett område som är bortglömt för många av Motalas invånare.

 

Samtidigt kommer en etablering av ett idrottscenter med ishallar, fotbollsanläggningar och simhallar skapa liv och rörelse och goda förutsättningar för föreningslivet. Det skapar aktivitet och attraktionskraft i området Varamon som blir levande året runt, vilket är oerhört positivt.

Detta sammantaget gör att Alliansen är positivt inställda till en byggnation av ishallar. Det ger ökad attraktionskraft och utveckling för Motala och det blir bra för föreningslivet.

 

Mycket har hänt sedan projektbeslutet togs i kommunstyrelsen. Förutsättningarna förändrades i och med överklagandet av detaljplanerna i Varamon som inte vann laga kraft.

Revideringen av detaljplanerna för ”Folkets park-området” medför att ytan för Lalandias semesterboenden minskar. Förutsättning för start av Lalandias etablering är att tillräckligt med mark finns. 

Vi har nu, i dialog med Lalandia, kommit fram till att Z-parken är ett intressant område för semesterboenden. Oavsett Lalandias etablering, är Z-parken attraktivt för Motalas framtida utveckling. Når vi fram till en lösning tillsammans med BK-Zeros så medför det i sin tur att de behöver flytta sin verksamhet. En möjlighet är flytta ”över gatan” närmare riksvägen, bredvid ishallarna.

För att få plats med både ishallar och fotbollsanläggning behöver det utredas hur anpassningar av markyta och detaljplaner kan ske. Det måste göras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Till detta behövs lite mera tid – tid för bra stadsutveckling och attraktivitet som vi vill ska bli verklighet. Som man kan se så är det några utredningar och ställningstaganden som behöver göras då projekten är beroende av varandra.

 

Så vad gör vi nu? Vi bedömer att det behövs några månader till att utvärdera alternativen och säkerställa att rätt sätt och med rätt lösningar genomförs. Detta förändrar inget i sak – partierna är överens om att nya ishallar ska byggas vid riksväg 50.

Alliansen tar ansvar för att detta blir bra för hela Motala; tar inga förhastade beslut och mark och resurser nyttjas på bästa tänkbara sätt.

Vissa saker ligger dock inte i våra händer, exempelvis byggtiden. Byggnationen av nya ishallar beräknas istället ta uppemot två år, utifrån de preliminära svar vi har fått in.

 

Alliansens besked nu är att vi inte kan säga när ishallarna kommer stå klara och vi beklagar det i allra högsta grad. Att i ett sådant läge gå in och lova en ny tid för ishallarnas etablering skulle bli olyckligt.

Avslutningsvis vill vi trycka på att vårt gemensamma mål är att Lalandias etablering ska genomföras. Etableringen skapar många ekonomiska och arbetsmässiga fördelar och attraktionskraft för hela kommunens utveckling. 
Det finns ett stort driv, ett brett stöd och en vilja att se till att det blir verklighet.

Tillsammans fortsätter vi utveckla framtidens Motala.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa