Våra beräkningar är inte tagna ur luften

Replik på Mark Henrikssons inlägg: Det finns stora vinster att hämta i en flytt (11/7)

Debatt 19 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blir förvånad över moderaten Mark Henrikssons verklighetsbeskrivning gällande ishallar som innehåller rökridåer och felaktigheter, högst anmärkningsvärt. Politik handlar om att vilja, att ta ansvar och att prioritera med att sätta det nödvändiga framför det önskvärda.

Har Mark missat de höga räntorna och den historisk höga inflationen som skiljer sig avsevärt åt från december 2021 då beslut togs om ishallar vid RV50. Vad blir kostnaden om ett par år efter överhängande överklaganden? Även moderaternas Elisabeth Svantesson varnade för den höga inflationen i Almedalen. Vad är det Mark har missat när han vill gå fram med ett sådant projekt, möjligen en föreläsning i nationalekonomi.

Mot bakgrund av att Mark försöker blanda korten genom irrelevanta påståenden och lösa antaganden vill jag utveckla vårt resonemang. Vår kalkyl avseende besparingspotentialen utgår från dels den ursprungligen beräknade kostanden 295 miljoner kronor, dels den kalkyl som IFK presenterat, som landar på cirka 140 miljoner och som presenterats för samtliga partier. En kalkyl baserad på skarpa offerter (i dagens kostnadsläge) avseende hallbyggnad, sidobyggnad, rivnings- och andra markarbeten. Övriga kostnadsuppskattningar är avstämda med nyligen byggda ishallar. Att blanda in den tidigare beräknade kostnaden, 195 miljoner, för en aktivitetshall ger en ytterst haltande jämförelse. Den skulle inte bara användas för bandyspel och skridskoåkning utan även för mässor och konserter vilken förkastades av oss, detta känner Mark till. Vi är inte emot att bebygga området vid gamla Motalaexpress och våra beräkningar är inte tagna ur luften!

Enligt Mark skulle försäljning av tomter vid Kanalstråket inbringa 50 miljoner, varav området vid isstadion skulle inbringa cirka 25 miljoner kronor. Det Mark inte uppger är de rivnings- och infrastrukturkostnader som kommunen ska stå för. Vinsten om 50 miljoner kronor känns både avlägsen och vilseledande. Det vore därför intressant om Mark kan presentera sin kalkyl för oss övriga. Mark ägnar sig även åt gissningar och påstår att bygga på befintlig plats skulle stå färdig 2026, det är löjeväckande och inte trovärdigt överhuvudtaget. Att riva en fungerande hockeyhallen är ren kapitalförstöring, att påstå annat är inte våra invånare betjänta av. 

En viktig fråga är om de föreningar som ska husera ishallarna kommer ha råd med tanke på ökade driftkostnader och hur kommer framtida boende vid nuvarande isstadion reagera på ljud och strålkastare från vår fina fotbollsarena? Vilka har företräde? 

Vi har tagit höjd för en ishall i vårt budgetförslag, med en antagen detaljplan, utan vare sig försäljningar eller bolagisering av Bostadsstiftelsen Platen. Vi har erfarit vad era försäljningar bidragit till. Ni får saker gjorda hävdar ni men glömmer nämna underskotten i socialnämnden på över 90 miljoner kronor under mandatperioden. Vi har förslag på åtgärder utan att det slår mot välfärden. Vi satsar på fler medarbetare till skillnad från er som under den här mandatperioden sett till att vi har cirka 100 färre. Er lösning är att öka kommunens belåning med cirka 125 miljoner kronor för år 2023 mer än vad vi ämnar. 

Mark bör släppa på prestigen och kliva ned från sina höga hästar. Att ge sig själv tolkningsföreträde till det sanna och samtidigt påstå att de med en annan åsikt far med motsägelser och felaktigheter tyder enkom på en verklighetsuppfattning som mer kännetecknas av önsketänkande och idealism än realism. Som före detta fotbollsspelare är min uppmaning att släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Våra invånare lär inte låta sig luras så lättvindigt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa