Valfrihet och välfärd går hand i hand

Nu närmar sig valet – ett val som innebär att var och en behöver fundera över vad som är viktigast i vårt samhälle. Vi har alla olika livssituationer, förutsättningar, önskemål och behov.

Debatt 15 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kristdemokrater anser att samhällets uppdrag är att skapa förutsättningar så att invånarna kan vara så självständiga som möjligt, ha sin egen försörjning, styra över sitt eget liv och kunna bidra till positiv utveckling av vårt samhälle. 

Att kunna påverka sin livssituation, att kunna göra egna val, är bland det allra viktigaste för vårt välbefinnande. Att inte kunna påverka sin situation leder till modlöshet och i längden ofta till psykisk ohälsa. Även små saker där vi kan påverka vår vardag kan vara mycket betydelsefulla för oss som individer. Därför går valfrihet och välfärd hand i hand. 

KD har under många år på olika sätt arbetat för att Motala kommun ska driva på för invånarnas valfrihet och möjlighet att påverka sin vardag. Valfriheten betyder exempelvis att vi har privata utförare inom hemtjänsten. Det utvecklar inte bara kvalitén inom hemtjänsten utan det ger dessutom ökad valfrihet för undersköterskor och annan vårdpersonal att välja mellan olika arbetsgivare. Fler utförare stimulerar till nya idéer och verksamhetsutveckling. Långsiktigt gagnar detta kvinnodominerade yrken. Vi kristdemokrater kommer att fortsätta värna valfriheten och arbeta för att utveckla den så att fler har möjlighet att göra aktiva val, både när det gäller barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

För att valfriheten inom hemtjänsten ska fungera i hela vår kommun behöver vi se över hur vi kan ge bättre förutsättningar för att fler utförare ska kunna vara aktiva även utanför våra tätorter. Kommunen behöver också arbeta fram bättre rutiner för att göra upphandlingar som är ett viktigt moment när det gäller alternativa utförare i välfärden. Och för att det fria skolvalet ska fungera i praktiken behöver vi öka informationen och bättre marknadsföra skolvalet så även elever från socioekonomiskt svaga områden i allt högre utsträckning väljer skola. På det sättet kan vi också minska skolsegregationen som vi vet finns.

Vi kristdemokrater vill självklart vara del i ett fortsatt Alliansstyre och vi är redo att fortsätta ta ansvar för att Motala ska bli ännu bättre. För att företag ska trivas och för att vården och omsorgen ska bli ännu bättre. Och för att värna valfriheten för våra invånare. Med kristdemokraterna i styret kan Motala fortsätta sitt arbete att bli ett strå vassare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa