Vad är då alkoholens roll i en fallolycka?

I takt med en ökande konsumtion av alkohol bland äldre har alkoholens roll i fallskador uppmärksammats i forskning.

"Under pandemin minskade övriga grupper sin alkoholkonsumtion medan gruppen 65+ fortsatte att öka sin konsumtion" skriver debattskribenten.

"Under pandemin minskade övriga grupper sin alkoholkonsumtion medan gruppen 65+ fortsatte att öka sin konsumtion" skriver debattskribenten.

Foto: Christine Olsson

Debatt2022-05-30 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Folkhälsomyndigheten dör mer än 1 000 personer 65 år och äldre årligen på grund av fallolyckor. Cirka 2/3 av de 70 000 som får sjukhusvård på grund av fallskada är över 65 år. Antalet ökade med 10 procent 2006-2020. Samhällets kostnader är 13-15 miljarder kronor årligen.

Vad är då alkoholens roll i en fallolycka? Dels kan alkohol påverka effekten av många läkemedel dels kan redan ett lågt alkoholintag påverka stabilitet och koordination. Fallskador uppstår även vid bråk och misshandel där alkoholkonsumtion mycket ofta är en faktor. 

Under pandemin minskade övriga grupper sin alkoholkonsumtion medan gruppen 65+ fortsatte att öka sin konsumtion. Såväl kommunal som regional vård och omsorg behöver skaffa sig kunskap om situationen och informera äldre om den ökade risken för fall och skada vid alkoholkonsumtion. Även äldres anhöriga kan ha nytta av att känna till detta.

 

Det finns ett stort utbud av alkoholfri öl och många alkoholfria viner idag som är goda måltidsdrycker och för andra sociala sammanhang. Fysisk träning förebygger fall. Minskad eller ingen alkohol förebygger också. Att inte råka ut för en fallolycka höjer livskvaliteten och sparar samhället stora kostnader.