V måste formulera krav som S lyssnar på

Sverige har nu fått en ny regering, Stefan Löfven 3. På ytan kan det verka som inte mycket har hänt. Men förutsättningarna för denna regering är faktiskt helt andra än den förra som Vänsterpartiet var med och avsatte för några veckor sedan, skriver Emil Broberg och

Debatt 24 juli 2021 07:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har nu fått en ny regering, Stefan Löfven 3. På ytan kan det verka som inte mycket har hänt. Men förutsättningarna för denna regering är faktiskt helt andra än den förra som Vänsterpartiet var med och avsatte för några veckor sedan. 

Därför är det också på sin plats för Vänsterpartiet att höja ambitionerna och ställa nya krav för att Löfven ska få fortsatt förtroende att leda regeringen med Vänsterpartiets acceptans.

 

När Vänsterpartiet nu accepterade regeringen Löfven 3 så var det utan några större förbehåll. Men om vi i Vänsterpartiet menar allvar med att inte vara en dörrmatta till Socialdemokraterna så krävs det att nya röda linjer dras upp och att krav på den politiska utvecklingen formuleras.

I en normal situation hade vi ju helst sett en förhandling och diskussion med regeringen. Men regeringen stänger dörren för förhandling genom att tillåta Centerpartiet att diktera de politiska villkoren. C sätter munkavel på statsminister och förbjuder honom att förhandla med V.

 

Därför menar vi att V återigen måste vara extremt tydliga och formulera krav inför att Stefan Löfven ska presentera sin regeringsdeklaration 14 september.

För att Vänsterpartiet fortsatt ska tolerera regeringen kräver vi att:

Den ekonomiska politiken måste omfördela resurserna mellan fattiga och rika på ett sätt som leder till att den ekonomiska ojämlikheten minskar.

Marknadsskolan avskaffas. Vänsterpartiet vill ha bort allt vinstintresse ur välfärden. Men vi ser att skolan borde vara den del av välfärden som fredas från vinstintresset.

Värna allemansrätten och den biologiska mångfalden. Låt inte miljonärernas strandvillor eller skogsägarnas kortsiktiga ekonomiska intresse gå före allmänhetens tillgång till vatten och natur och hota den biologiska mångfalden.

Kraftigt höjda och generella statsbidrag som räknas upp år för år till kommuner och regioner för att på riktigt stärka välfärden. Extra medel ska gå till landsbygdskommuner.

Permanenta en förstärkt A-kassa även efter pandemin samt höja ambitionerna i sjukförsäkringen. Ingen ska kunna utförsäkras.

 

En regering som ska styra landet på Vänsterpartiets mandat kan inte fortsätta föra en politik som splittrar och drar isär landet. Om Vänsterpartiets tid som dörrmatta är förbi måste partiledningen formulera tydliga krav och Socialdemokraterna måste lyssna! För oss är detta en lägsta nivå för vad som kan accepteras.

Ämnen du kan följa