Uppmaning till regeringen: Slut fred med Vättern

Torsdagen den 12 maj uppvaktar Aktion Rädda Vättern miljöminister Annika Strandhäll på miljödepartementet för att informera om vikten av att skydda Vättern från krigsövningar, skriver debattören.

"Vårt budskap är att skyddet av Vättern måste ingå i totalförsvaret" skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion Rädda Vättern.

"Vårt budskap är att skyddet av Vättern måste ingå i totalförsvaret" skriver Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion Rädda Vättern.

Foto: Katarina Hydén

Debatt2022-05-11 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I samband med detta håller vi även ett informationsmöte på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Buss går upp från flera orter vid Vättern och en del medlemmar ansluter med tåg. Vårt budskap är att skyddet av Vättern måste ingå i totalförsvaret!

Vättern är en dricksvattentäkt för drygt 300 000 människor. Sjön har ett känsligt ekosystem och är naturskyddad enligt EU-direktiv. Trots detta har försvaret under många år försökt få igenom tillstånd att kraftigt utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde.

De vill femdubbla flygverksamheten, utöka skjutningarna i vattnet från stridsflyg från 1 000 till 69 000 skott/år och fortsätta spränga hundratals granater helt nära fiskeförbudsområden. Den kraftiga utökningen som planeras vid Vättern hör enligt ansökan samman med behovet av internationella övningar – i en av Sveriges absolut bästa dricksvattentäkter. 

Försvaret kräver också att få dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats och pumpa ut giftigt vatten till Vätterns vattenskyddsområde. ARV har överklagat och kräver att flygplatsen ska saneras. I grundvattnet under brandövningsplatser på Karlsborgs flygplats har extremt höga PFOS-halter på 2 300 000 ng/liter uppmätts av försvarets egen konsult. Det är bland de högst uppmätta PFAS-halterna i Sverige.

I dag ligger flera beslut om utökad försvarsverksamhet på regeringens bord för avgörande. Motståndet från flera kommuner, organisationer och enskilda har varit kompakt. Vi har stöd från miljöexperter i både domstolar och universitet. I en värld med vattenbrist kan inte Sverige fortsätta med storskaliga krigsövningar i en av våra absolut bästa dricksvattentäkter.

Inte heller kan utländska stridskrafter bjudas in för att beskjuta den unika Natura 2000-skyddade klarvattensjön, som har de flesta miljöskydd som går att få i Europa. Den kraftiga utökningen av militära övningar måste stoppas och nuvarande verksamhet omlokaliseras. De nyligen beslutade kraftigt höjda försvarsanslagen bör också omfatta sanering av gamla synder, som dumpad ammunition och PFAS-föroreningar. 

Aktion Rädda Vättern kräver: Slut fred med Vättern!