Underlätta för lokal demokrati i Vadstena

Frågestunden i KF och medborgarförslagen ger viktiga möjligheter att medverka i demokratiarbetet. Det anser Anders Agnemar.

Debatt 2 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Medborgarna kan nå politiker på många sätt", 26/9

Tre Vadstenapolitiker från majoriteten gav i MVT 26/9 sin syn på en del demokratifrågor. ”De tre” påminde om att medborgarna kan nå politikerna på många sätt. 

Debatten förs mot bakgrund av att majoriteten har gett sig katten på att avskaffa allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige (KF) och möjligheten att lämna in medborgarförslag till KF. Märkligt!

”De tre” skrev: ”Medborgarförslagen tar uppemot en timme att behandla i KF, trots att de i princip bara skickas vidare till nästa instans. Detta kostar såväl de folkvaldas tid som arvoden.”

KF-ledamöterna har ett fast arvode upp till ett visst antal timmar och det är inte ofta vi kommer över den gränsen och jag betvivlar att något medborgarförslag har fört oss över gränsen.

 

Ett problem är just att förslagen bara skickas vidare. Jag tog upp ett sådant exempel vid senaste KF-sammanträdet.

En medborgare lämnade in ett förslag till KF 28/5 2018. KF skickade det bara vidare. Ett år senare hade berört kontor på kommunen varit i kontakt med en annan kommun där man redan löst motsvarande problem. Kontoret föreslog därefter sin nämnd att besluta föreslå KF att låta göra en behovsanalys och kostnadsberäkning. Nämnden beslutade så och cirka 16 månader efter att medborgaren lämnade in sitt förslag fick vi i KF 25/9 2019 förslaget att låta göra en behovsanalys och kostnadsberäkning.

  

Hade KF från början skickat med att man ville ha en behovsanalys och kostnadsberäkning och önskan om svar inom 4 månader så är jag ganska säker på att man hade fått det och kanske kunnat fatta ett slutligt beslut redan då.

Jag föreslog  därför att KF:s presidium i fortsättningen utarbetar förslag till lämpliga medskick när KF beslutar om sådana uppdrag.

Min uppfattning är att utredningstiderna för till exempel medborgarförslag har blivit längre och längre. Det är ju inget skäl att avskaffa medborgarförslagen till KF. Däremot måste man kraftfullt förbättra systemet enligt vilket man hanterar dem.

”De tre” skrev vidare att allmänhetens frågestund ”används ytterst sällan” och att en pratstund på stan eller ett bokat möte är betydligt mer givande än att ställa frågan i KF. Det tycker jag är varje medborgares sak att bedöma. Det finns också en stor skillnad mellan dessa alternativ. När en fråga ställs i KF får alla  35 ledamöterna kännedom om frågeställningen.

Enligt min uppfattning har många intressanta frågeställningar tagits upp vid allmänhetens frågestund.

 

Vid ett tidigare debattinlägg gav jag flera förslag på hur man kan förbättra den lokala demokratin. ”De tre” framför också positiva förslag.

Jag vill uppmana er i den politiska majoriteten att låta bli att avveckla de här två möjligheterna till medverkan i demokratiarbetet och i stället koncentrera er på att ta fram ytterligare möjligheter för medborgarna att kreativt delta i den lokala demokratin.

Ämnen du kan följa