Tänker regeringen stoppa förgiftningen av Vättern nu?

Alla fakta finns på bordet. Miljödepartementet har skickat remisser fram och tillbaka. Nu är det läge för beslut.

Debatt 22 juni 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommer regeringen godkänna försvarets krav på att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats invid Vätterns strand och dränera den PFAS-förorenade flygplatsen? Ska giftigt grundvatten pumpas ut i Vätterns vattenskyddsområde? Eller har regeringen insett att dricksvattentäkten för 300 000 människor måste respekteras och flygplatsen genomgå en fullständig sanering

Livsmedelsverket har nyligen föreslagit ett nytt gränsvärde för PFAS-4 i dricksvattnet. Max 4 miljarddels gram per liter (4ng/l). Samtidigt redovisar Livsmedelsverkets eget vetenskapliga underlag att gränsen måste underskrida 1 ng/l om barn ska skyddas från de hälsofarliga evighetskemikalierna.

 

Idag finns redan 2–4 ng/l i Vättern. I grundvattnet under Karlsborgs flygplats har 2 411 430 ng/l uppmätts, alltså nästan två och en halv miljon! Det är vad vi vet den högsta koncentrationen i Sverige.

Aktion Rädda Vättern har nu i flera år bidragit till att stoppa dräneringsarbetet, tillsammans med några kommuner och många enskilda. Försvarsmakten har hittills vägrat sanera flygplatsen.

 

Hjälp oss att få beslutsfattarna att inse att det är en uppgift för totalförsvaret att skydda Vätterns dricksvatten, inte förgifta sjön. Be politikerna följa mark- och miljödomstolens uppmaning att avvisa ansökningarna om utökad flygverksamhet och sänkning av grundvattenytan. 

Ställ frågan till din kommun: Har kommunen gjort tillräckligt för att stoppa dräneringsplanerna på Karlsborgs flygplats? Det är ju kommunen som levererar kranvattnet och har ansvar för kvaliteten.

Vad säger det politiska parti du eventuellt tänker rösta på i september?

Det är nu frågan kan komma att avgöras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa