Sverigedemokraterna gör inte så mycket väsen av sig

"Att som politiker ta plats i en lokal församling handlar, trots allt, om förväntningar och önskemål på kommunal nivå. " skriver debattskribenterna.

"Nu har halva mandatperioden gått. Det måste då vara befogat att fråga de två Sverigedemokraterna och den partilösa ledamoten, vad de bidragit med och fått uträttat." skriver debattskribenterna.

"Nu har halva mandatperioden gått. Det måste då vara befogat att fråga de två Sverigedemokraterna och den partilösa ledamoten, vad de bidragit med och fått uträttat." skriver debattskribenterna.

Foto: Maria Biamont

Debatt2021-02-18 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I kommunvalet 2018 fick Sverigedemokraterna i Vadstena för första gången in representanter i kommunfullmäktige – tre stycken. Det kan jämföras med Centern (3), Vänstern (2), Miljöpartiet (2) och Kristdemokraterna (1). Liberalerna åkte ut helt och hållet.

Strax efter valet lämnade en Sverigedemokrat fullmäktige och in kom i stället, sensationellt nog, en ledamot utan partitillhörighet. Denna ledamot hade Sverigedemokratisk bakgrund och fanns på en lista godkänd av valmyndigheten och samlade en (1) röst i valet. Det räckte för att hamna i fullmäktige!

En enkel gissning är att SD:s valframgång i Vadstena är en effekt av nationella strömningar. Pensionärer är med all rätt förbaskade på låga pensioner och många tycker att välfärden hotas av flyktingmottagandet, gängvåldet osv.

Men statliga pensioner, asyl- och arbetskraftsinvandring och polisresurser är inga kommunala frågor. De hanteras på nationell nivå, medan bostadsbyggande, trygghetsboende, skola och äldreboende är sådant som kommunen bestämmer över. Däremot kan staten ge förutsättningar och villkor för kommunens och regionens villkor. Det sker ofta i samverkan. De nationella politiska partiernas olika nivåer samspelar med varandra.

Att som politiker ta plats i en lokal församling handlar, trots allt, om förväntningar och önskemål på kommunal nivå. Att prioritera kommunala resurser och styra över lokala behov.

Nu har halva mandatperioden gått. Det måste då vara befogat att fråga de två Sverigedemokraterna och den partilösa ledamoten, vad de bidragit med och fått uträttat. Vilka brister eller svagheter ser de i Vadstena? Vilka politiska förslag har de för att angripa de problem de ser? Vilka är idéerna och initiativen?

Sverigedemokraterna gör inte så mycket väsen av sig och har heller inte så mycket åsikter. Det tycker vi är synd. Vad är det för motstånd vi ska möta, vilka förslag ska vi debattera och vad kan vi få ut av en sådan debatt? Vi lever i en demokrati. Där ska olika åsikter höras, diskuteras och leda till beslut. Så ska det vara i Vadstena.