Sverige är en pinsam nejsägare i EU

EU har visat stor sammanhållning och styrka i samband med Rysslands angrepp mot Ukraina.

"Sverige har konsekvent sagt nej till allt detta som ger EU en strategisk autonomi" skriver Kjell Fransson (L).

"Sverige har konsekvent sagt nej till allt detta som ger EU en strategisk autonomi" skriver Kjell Fransson (L).

Foto:

Debatt2022-05-09 05:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En bidragande orsak till detta är att EU under flera år har byggt upp olika samarbetsformer för att möta yttre hot, så kallad strategisk autonomi, som ger EU handlingsfrihet. Detta ogillas av många svenska politiker som ansett det onödigt, dyrt och byråkratiskt och provokativt mot USA. Här kommer några exempel där EU har skapat strategisk autonomi och där Sverige har sagt nej till eller föreslagit försämringar av dess funktion.

EU har finansierat energikorridorer med LNG-terminaler där flytande gas kan tas emot som ett alternativ till rysk gas. Detta var en förutsättning att Tyskland vågade stoppa gasledningen Nord Stream II. EU såg till att det Ukrainska elnätet kunde kopplas ihop med EU-ländernas elnät samma dag som Ryssland anföll Ukraina. Samtidigt kopplades elnätet mot Ryssland ur.

EU har utvecklat teknik för omvända gasströmmar för att bryta rysk makt över gasen och Ukraina kan nu få gas från EU-länderna. EUs gränsskydd Frontex hjälper nu bland annat Polen och Rumänien att klara flyktingströmmarna från Ukraina. EU har skapat en civil räddningstjänst som samordnar all hjälp som förs in i Ukraina. Räddningstjänsten skickade även brandmän från nio länder när skogsbränderna rasade i Sverige 2018.

Sverige har också sagt nej till en europeisk åklagarmyndighet, EPPO, som ska bekämpa bedrägeri av EU-medel. Minst 1 000 miljarder kronor per år i utebliven moms tros gå EU-länderna förbi. I detta motstånd gjorde Sverige gemensam sak med Polen och Ungern, inte så smickrande sällskap. Det enda parti i Sverige som ville ha en europeisk åklagarmyndighet när frågan aktualiserades 2013 var dåvarande Folkpartiet. Sverige är ännu inte med i EPPO.

Den rumänska åklagaren Laura Codruta Kövesi blev folkkär i sitt hemland när hon lyckades åtala flera tusen politiker och tjänstemän för korruption. Hon var dock inte populär i det socialdemokratiska regeringspartiet PSD, som sparkade henne. Nu har hon blivit chefsåklagare i EUs åklagarmyndighet EPPO.

Sverige har konsekvent sagt nej till allt detta som ger EU en strategisk autonomi. Även Tyskland har dragit benen efter sig, liksom bland annat Polen. Den som har drivit på utvecklingen att skapa en gemensamma strategi i EU tillsammans med andra framåtsyftande länder är den liberale franske premiärministern Emmanuel Macron.

För att Sverige även i framtiden inte ska vara en pinsam nejsägare i EU behöver vi ha en liberal EU-minister som inser värdet av att vi fördjupar samarbetet i EU.