Stor försämring för våra äldre

Debatt 21 november 2019 10:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi anhöriga kan inte bara stå och titta på då Motala kommun gör förändringar som leder till stora försämringar för de äldre kommuninnevånarna, som beslutet att sluta servera lunch i kommunens dagstugor. 

Reportaget i MVT 12 november var bra med det som inte framkom var att den som får matleverans hem får leveransen en gång i veckan med sju matlådor. Maten kommer vakuumförpackad och ska ställas i kylskåp. Dagligen ska då hemtjänstpersonal (som redan är tungt belastad) gå hem till varje person, hjälpa till med förflyttning samt att värma och servera maten.

Studier visar att ensamheten ökar och påverkar den psykiska ohälsan, detta medför ökat tryck på vården samt på våra skattepengar. Så sent som i helgen vecka 45 delgavs vi via massmedia en rapport från Livsmedelsakademin om ”Nollvision för undernäring hos äldre” där vikten av att inte äta ensam klart och tydligt framkommer. 

Det vi frågar oss är om de som bestämmer har läst denna rapport innan beslutet togs?

Mia Grändås
Elisabeth Persson

Ämnen du kan följa