Steget från ordnat boende till hemlöshet är för kort

Våren närmar sig men det är fortsatt kallt ute och utmanande tider för de som är hemlösa.

Debatt 11 februari 2022 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I vårt dagliga arbete på Stadsmissionen möter vi alla dess ansikten: unga, äldre, nyanlända, arbetslösa men också yrkesverksamma. Människor som saknar ett hem att kalla sitt eget finns i alla grupper. 

Steget från ett ordnat boende till hemlöshet är tyvärr alltför kort. Många gånger handlar det om ekonomisk utsatthet visar Sveriges Stadsmissionens senaste rapport ”Hemlös 2021”. Människor kanske inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden, eller de kan hamna i olika former av akut hemlöshet när det inte finns bostäder för båda parter vid en skilsmässa. Den fortsatt stora bostadsbristen underlättar inte heller för den som riskerar att bli hemlös. 

 

Den strukturella hemlösheten, som hemlöshet av ekonomiska orsaker, är ett växande samhällsproblem som måste tas på allvar. Människor hänvisas ofta till osäkra boendeförhållanden eftersom de endast har möjlighet till akuta insatser som stöd enligt socialtjänstlagen. Särskilt allvarligt är det när barnfamiljer drabbas. De barn som tvingas flytta från det ena korttidsboendet till det andra får sämre förutsättningar i livet. Det vi med säkerhet vet är att den som en gång hamnat i hemlöshet får svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen, och riskerar att på sikt utveckla psykisk ohälsa och beroende. 

De personer som Stadsmissionen möter i hemlöshet med beroendeproblematik berättar om krav från olika myndigheter på drogfrihet för att få hjälp till bostad. En omöjlighet eftersom den trygghet som en bostad innebär ofta är grunden för att kunna behandla beroende och psykisk ohälsa. Modellen Bostad Först är en nyckel för att bryta hemlösheten och skapa långsiktiga förutsättningar för ett ordnat boende. Uppföljning visar att 80% klarar ett fortsatt eget boende med eller utan stöd. 

 

Det finns individer som av olika anledningar drar sig för att ta kontakt med kommunens socialförvaltning. Stadsmissionen och andra idéburna organisationer finns redan ute i samhällets alla hörn, och kan betydligt lättare komma i kontakt med dessa personer. Samverkan mellan kommun och civilsamhälle kring Bostad Först är därför viktigt för att nå ut till så många som möjligt som är eller riskerar att bli hemlösa.

Linköpings Stadsmission uppmanar till 

- Ge kommuner och organisationer i civilsamhället möjlighet att tillsammans nå de som står längst från den ordinarie bostadsmarknaden

- Inför modellen Bostad Först för att bryta hemlösheten och skapa långsiktiga förutsättningar för ett ordnat boende

- Sänk trösklarna till en bostad. Ändra reglerna för de krav som ställs på en bostadssökande så att även inkomster från exempelvis försörjningsstöd räknas

En bostad är en mänsklig rättighet!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa