Stäng inte bassängerna på länets sjukhus

Regionen måste tänka om, god hälsa är lika viktigt för alla även de med funktionsnedsättningar.

Debatt 24 januari 2022 13:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De flesta kommer ner i en bassäng, man kan puttas ner i bassängen. Men sen ska man upp, för många medlemmar är det lika viktigt med tillgång till lyft i och ur bassängen som själva bassängens existens. 

Regionen har ältat frågan om varmbassängernas vara eller icke vara sen pandemin slog klorna i oss och började rucka på alla invanda rutiner.

 

Varje år har funktionshinderorganisationerna haft tillgång till varmbassängerna på VIN, i Motala och på US i Linköping. År efter år har avtal skrivits.

I många föreningar har vi samarbetat så att tiderna blev fyllda med deltagare och ledare. Samarbetet skapades för att utnyttja de erbjudna tiderna så mycket som möjligt.

 

Sedan ett år tillbaka har det kommit olika rykten, bud och besked som varit otydliga och tvekande från politiker i regionen. Precis före jul möttes representanter för våra organisationer och regionpolitiker.

Mötet gav ett tydligare besked, regionen vill lägga ner bassängerna på alla tre sjukhusen, våra medlemmar kan bada i vilken bassäng som helst?

Nej – våra medlemmar kan inte det.

 

Många kan inte tillgodogöra sig, nyttan, gympan osv om bassängtemperaturen är lägre än 33 – 34 grader. Andra kommer i bassängen men inte upp igen eftersom det saknas lyft. Sedan har vi andra grupper som inte alls vill ha den varma temperaturen, de använder tillexempel Centralbadet i Norrköping, där finns en lyft för vuxna.

 

Det är Finspångsborna som får tillgång till ett modernt badhus med varmbassäng, lyft och cirka 34 grader. Var finns det fler sådana bassänger i östra Östergötland, med plats för våra medlemmar?

I Norrköping har de senaste fem, sex åren antalet varmbassänger minskat och antalet innevånare ökat. Samtidigt har kunskapen och insikten om att bassängträning fungerar samt ger resultat fått fler att intensivt leta efter en grupp att delta i. 

 

Regionen har delvis ansvar för våra medlemmars rehabilitering, men de längsta perioderna består av eget ansvar. Varmbassängerna har varit ett av de bästa träningsalternativen för personer med funktionsnedsättning och att kunna ta eget ansvar för regelbunden träning. Om det nu upphör, kommer det fortsatt att vara många som inte kommer igång igen. 

De har inget alternativ till baden som de har mått så bra av.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa