Satsa på hållbart arbetsliv för vårdens medarbetare

Sjukvårdens viktigaste resurs är medarbetarna. Det pratas ofta om vårdplatsbrist, som på sätt och vis är ett vilseledande begrepp. För det handlar ju inte alls om brist på sängar eller rum på våra sjukhus.

Debatt2022-05-05 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar istället om att det råder brist på medarbetare som kan ta hand om oss när vi blir sjuka och behöver den där sängen på sjukhuset. Det är ett desto mer komplext problem än att införskaffa fler sängar.

Vi vet att sjukvårdens medarbetare på många håll haft en omänsklig arbetssituation under dessa pandemiår. Under den här tiden har samtidigt allmänheten på ett helt annat sätt fått en förståelse för det viktiga arbete som görs varje dag, varje natt. Vardag som helg. Men när nu pandemin ser ut att klinga av tystnar också berättelserna från vården i nyhetsflödet. Kvar finns medarbetarna som kämpat. Och som nu har en vårdskuld att arbeta ifatt. Uppförsbacken är brant. 

Medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö måste synliggöras även när det inte råder pandemi i världen. För sanningen är att sjukvårdens medarbetare i Region Östergötland haft det tufft under lång tid – långt innan pandemins inträde. Det har formulerats öppna brev, skrivits artiklar och genomförts manifestationer om en ohållbar arbetssituation. Men har man blivit lyssnade till från den styrande S-ledningens sida?

Moderaterna tror inte att det finns en quick fix för att lösa bemanningsproblematiken inom sjukvården, eller för den delen att vi sitter på den fullständiga lösningen. Det kommer tvärtom krävas en bred palett av åtgärder. Åtgärder som inte kommer vara lika överallt. Olika verksamheter har olika förutsättningar och olika behov. 

Vi menar att tillit är ett nyckelord i sammanhanget. Tillit till våra chefer att, tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare, finna lösningar som fungerar just hos dem, på deras avdelning eller klinik. Vi vet att det också är något som efterfrågas i organisationen – för idéerna och engagemanget finns där, möjligheten måste bara ges. På politisk nivå ska vi inte överpröva fungerande koncept, utan istället välkomna dessa.

Som medarbetare i sjukvården ska man kunna ha ett så pass hållbart arbetsliv att man orkar arbeta ett helt yrkesliv och kunna kombinera arbetet med ett fungerande familjeliv. Här är utvecklandet av schematidsmodeller, som ger möjlighet till återhämtning, en viktig pusselbit. Men Moderaterna har sedan tidigare också lagt skarpa förslag om att det måste löna sig mer att arbeta när andra är lediga (kvällar, nätter och helger), som tyvärr har röstats ned. 

För att långsiktigt få en bra senior bemanning inom vården måste det finnas möjligheter att göra karriär och få en bra vidareutbildning samt löneutveckling inom sitt yrke på den klinik eller vårdcentral som man arbetar på. Vi vill att fler sjuksköterskor och undersköterskor ska ges möjlighet till betalda specialistutbildningar på arbetstid.

Det är också viktigt att betona att ett väl fungerande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande organisation. Därför behövs både utveckling av dagens chefer, men också av morgondagens. Vi vet hur centralt bra ledarskap är för en verksamhet och vi vet också vad motsatsen kan betyda. 

Det kan låta drastiskt, men utan medarbetare – ingen vård. Bemanningsfrågan inom vården är därför livsviktig. Bokstavligen. Vi måste ta den på största allvar och den måste sättas högt upp på agendan hos alla som har ansvar för sjukvården. Vi är övertygade om att Region Östergötland kan bli en mycket bättre och mer attraktiv arbetsgivare, men för det krävs en stor dos tillit till vårdens medarbetare och mod att tänka nytt.