Samverkan krävs för att rädda Vättern

Vänsterpartiet anser att politisk samverkan är helt avgörande för att Vätternfrågan skall få sin lösning, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Debatt 21 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hoten mot Vätterns vatten och livsmiljö är i huvudsak fyra:

Försvarsmaktens aktiviteter i form av övningar och provskjutningar, bland annat med stigande mängd ammunitionsrester på Vätterns botten - ansökan om kraftig utökning av flygdagar och skjutningar pågår. 

Gruvbrytning med utvinning av jordartsmetaller vid Norra Kärr - ansökan pågår. 

Tidvis planerad utvinning av gas i Motalaviken. 

Vardagsbelastning från industri och jordbruk.

I flera kommuner runt Vättern pågår numera ett politiskt och partiövergripande arbete som syftar till att ge Vättern och dess dricksvatten ett starkare skydd. För att få till en förändring är det nödvändigt att de politiska partierna samverkar kring en gemensam inriktning. 

Ett sådant konkret samarbete har nu kommit igång och är på väg att utvecklas i Motala, och nyligen hölls ett partiövergripande informationsmöte kring frågan. Flera partier har härefter tagit upp Vätternskyddet i lokala debattartiklar. 

I  riksdagen driver vissa partier på i frågan om att säkra kvaliteten på Vätterns vatten och livsmiljö. Motioner har inlämnats av ett flertal partier men den är enbart Vänsterpartiet som driver en aktiv linje om att rädda Vättern. 

Regeringen har äntligen fått upp ögonen i frågan och tillfälligt stoppat en planerad dränering av landningsbanan på Karlsborgs militära flygfält. Marken är förorenad av brandsläckningsskum som innehåller giftiga ämnen. Vätternfrågan är levande på  alla politiska nivåer.

Idag utför Försvarsmakten provskjutningar både på land och från luften, i och över en unik och livsviktig dricksvattentäkt i ett tätbefolkat område. Det måste stoppas.

Vänsterpartiet vill se ett starkt och folkligt förankrat försvar, men där just den här verksamheten bedrivs på någon annan plats, exempelvis i Älvdalen, där det finns en anläggning som är byggd för ändamålet och där  också kommunerna skulle välkomna en lokalisering.

Vänsterpartiet anser att politisk samverkan är helt avgörande – lokalt, regionalt, och i riksdagen – för att frågan skall få sin lösning och vi avser att medverka aktivt till att samarbetet utvecklas, breddas och fördjupas.

Vänsterpartiet i Motala
Annika Onttonen, ordförande
Vänsterpartiet i Vadstena
Ingvar Frid, ordförande
Vänsterpartiet i Linköping
Eva Lindblad, ordförande
Vänsterpartiet i Norrköping
Marcus Posada, ordförande
Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot  (V) Östergötland
Jessica Thunander, riksdagsledamot  (V) Västra Götaland
Ciczie Weidby, riksdagsledamot  (V) Jönköpings län 
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot  (V) Örebro län

Ämnen du kan följa