Så får östgötarna ett mer hållbart 2022

Sex av tio svenskar, 59 procent, tycker att det är viktigt för dem att minska sin klimatpåverkan under 2022.

Debatt 22 december 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det framgår av en undersökning som vi på miljöföretaget Ragn-Sells bad Sifo göra inför årsskiftet.

Det är glädjande att så många vill ta ansvar för att tackla mänsklighetens allra största problem. Men ingen kan göra allt på egen hand. Nästan hälften av klimatutsläppen i världen beror nämligen på en enda sak: Vårt sätt att hela tiden ta fram nya råvaror för att producera det vi behöver.

 

Det här är den okända klimatutmaningen som vi måste prata mycket mer om. Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle, så måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället för att ständigt producera nya. Det innebär att återvunna material behöver utgöra en mycket större del av vår konsumtion.

Så här års konsumerar vi mer än någonsin när klappar och reor lockar oss till butiker och näthandel. Samtidigt visar vår Sifoundersökning att nästan varannan svensk, 47 procent, känner oro för att deras konsumtion belastar miljö och klimat. Så skulle det inte behöva vara.

 

Det är uppenbart att många vill förändra sitt sätt att leva för att bidra till minskade utsläpp. Tillverkare behöver se möjligheten i att erbjuda produkter som till stor del består av återvunna material, och därmed inte alls belastar klimatet lika mycket. Vi vet också att de allra flesta svenskar är beredda att betala lite mer för sådana produkter.

Östgötar som vill minska sin klimatpåverkan under 2022 kommer en bit med de vanliga råden: Ta det lugnt med resandet och byt ut en del kött mot mat från växtriket. Men för att komma åt utsläppen på lång sikt behöver vi ställa om hela samhället till det som kallas en cirkulär ekonomi, där vi alltid återvinner och återanvänder värdefulla material.

 

Att själv återvinna är ett superkonkret bidrag till arbetet mot klimatförändringarna. Säkert har du gamla prylar hemma som mest tar upp plats, men som innehåller rätt mycket bra material. Bara tillverkningen av en enda telefon skapar utsläpp som motsvarar 460 kilometers bilkörning. Gå igenom garderober, garage och förråd och ta ett rejält varv till återvinningsstationen – ett kanonbra sätt att minska utsläppen!

Ta sedan gärna ett par steg till och ställ nyfikna frågor när du köper saker. Består de helt eller delvis av återvunna material? Går de att återvinna, eller är materialen så hopblandade att det är omöjligt? Varje år hamnar 8 000 ton hemelektronik i vanliga svenska hushållssopor och går till förbränning, ett enormt slöseri med jordens resurser som är förödande för klimatet. Så skulle det inte se ut om tillverkare lyssnade på konsumenterna och gjorde prylarna enkla att återvinna. Använd din röst och knuffa på företagen!

Vi önskar alla östgötar ett gott nytt år och tackar för alla insatser för ett mer hållbart samhälle.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa