Regionen måste ta barnkonventionen på allvar

Ett barn som inte känner att samhället ställer upp för hen kommer inte ha lust att ställa upp för samhället.

Debatt 8 augusti 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Feministiskt initiativ vill att region Östergötland tar barnkonventionen på allvar! Hur skulle barns liv i Östergötland då se ut?

Barnet ska möta engagerad, spetsutbildad och välbetald vårdpersonal med goda arbetsförhållanden varje gång hen tar emot vård, hela barndomen och vidare in i vuxenlivet. Vården säkerställer att ingen blir diskriminerad. Barnet kan lätt ta sig till skola, vänner och aktiviteter med en bra anpassad kollektivtrafik eller genom att cykla. 

Det finns ett rikt kulturutbud som barn från alla olika grupper kan spegla sig i, kulturen är gratis och tillgängligt för alla barn oavsett förutsättningar.

Hur når vi dit då? Feministiskt initiativ är beredda att införa mer omfördelande skatter för att ha råd med en stark välfärd. Vi vill tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken och bygga ut med mer anropsstyrda turer. Kollektivtrafiken behöver bli avgiftsfri för jämlikheten och miljöns skull. När vi satt i fullmäktige i Norrköping visade vi att vi kunde finansiera ett försök till en sådan satsning i vår budget.

 Vi vill också satsa pengar på cykelbanor och bra ställplatser för cyklister. Regionen behöver involvera barnen i beslutsfattandet, på kulturens område kan det innebära att barn är delaktiga i att välja ut kultur. Regionen måste också genomföra barnkonsekvensanalyser.

Ingen har valt var de fötts, av vem eller när. Det är därför politiken är så viktig.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa