Det bottnar i att bygga ett starkt samhälle

Vi Socialdemokrater är stolta och tacksamma för det förtroende som Motalabor visat oss i valet.

"Som sagt är vi stolta för det förtroende som Motalaborna givit oss och vi kommer att förvalta det förtroendet i vårt oppositionsarbete" skriver Socialdemokraterna i Motala.

"Som sagt är vi stolta för det förtroende som Motalaborna givit oss och vi kommer att förvalta det förtroendet i vårt oppositionsarbete" skriver Socialdemokraterna i Motala.

Foto: Katarina Hydén

Debatt2022-10-31 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stödet för oss har ökat, men det räckte tyvärr inte hela vägen. Efter samtal med olika partier står det klart att det saknas vilja att få till ett progressivt mittenstyre i Motala kommun. I samtal med V, C och MP har det funnits en vilja att få till ett styre där SD inte får inflytande över politiken, men L har valt ett styre tillsammans med SD. Det är trots att de inför valet sa att de inte vill samarbeta med SD.

Vi Socialdemokrater blickar framåt mot en mandatperiod av starkt och konstruktivt oppositionsarbete. Motala står inför flera utmaningar. Hur ska kommunen kunna garantera en välfärd av hög kvalité, förbättra arbetsmiljön för dess medarbetare och klara ekonomin långsiktigt?

Med Moderaterna i spetsen de kommande fyra åren kommer svaret sannolikt vara fortsatta utförsäljningar av det gemensamma på bekostnad av allmännyttans hyresgäster och Motalas skattebetalare. Återstår dock att se stabiliteten i ett högerkonservativt styre med SD som tar stöd av L.

Våra prioriteringar under valrörelsen om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, att göra allt vi kan för att bryta segregationen och att sätta fart på klimatomställningen för att skapa framtidens jobb, de kvarstår.

I opposition kommer vi att vara drivande för att säkra välfärden och motarbeta privatiseringsexperimenten. Det behövs fler händer och fötter i välfärden, vilket inte är förenligt med vinstintresset för välfärdsföretagen. Attendo Nämndemansgatan är ett bekymmersamt, men tydligt exempel där IVO påpekar stor brist på personal. Satsningar på såväl personalen som lokalerna är avgörande för att säkra kompetensförsörjningen och skapa en hållbar arbetsmiljö. 

Att bryta segregationen och förebygga kriminalitet är avgörande för Motalas framtid. Att möjliggöra för fler att komma i arbete och en skola som tillgodoser alla barns behov är grunden för ett tryggt samhälle. Det går dock inte att blunda för de problem vi ser idag med otrygghet. En samhällsplanering som har sin grund i att främja trygghet kommer att vara en del i arbetet. Bättre belysning, trygga gång- och cykelvägar och trygghetskameror är en viktig väg framåt. 

Arbetet med klimatomställningen är både avgörande för vår framtid och ett verktyg för att få fler i arbete och skapa framtidstro. Vi som kommun behöver ta tillvara på omställning och skapa förutsättningar för gröna jobb, genom exempelvis solceller på kommunala fastigheter och en solcellspark. Att skapa förutsättningar för näringslivet och föreningslivet att ställa om till cirkulär ekonomi är i vår mening en av kommunens viktigaste uppgifter de kommande åren. 

Våra prioriteringar bottnar i att vi vill bygga ett starkt och jämlikt samhälle. Välfärden ska vara efter behov och det står i konflikt med vinstintresset. Segregation är en effekt av ett ojämlikt samhälle och att bryta segregationen handlar om att ge människor förutsättningar att komma i arbete och förverkliga sina drömmar. Klimatomställningen är vår tids ödesfråga och arbetet med den kan inte stå stilla, utan en värld att leva på försvinner all annan politik. 

Vi Socialdemokrater går i opposition och vi är förberedda på att driva våra frågor och sätta dem på agendan. Som sagt är vi stolta för det förtroende som Motalaborna givit oss och vi kommer att förvalta det förtroendet i vårt oppositionsarbete. Vi kommer alltid att vara en stark röst för ett jämlikt och rättvist samhälle.