Politikerna tittar på när kvinnor mördas

I år har media hittills rapporterat om att minst 17 kvinnor dödats. Det är fler än vad som dödats av närstående under hela 2021.

Förra året anmäldes över 9 000 våldtäkter till polis. Det är mer än en våldtäkt i timmen, skriver debattörerna.

Förra året anmäldes över 9 000 våldtäkter till polis. Det är mer än en våldtäkt i timmen, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-05-17 15:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Från förra året minns vi speciellt Sanjie som mördades på Linköpings resecentrum på grund av myndigheternas misstag. Förra året anmäldes över 9 000 våldtäkter till polis. Det är mer än en våldtäkt i timmen. 

Trots dessa mörka siffror händer inget. Politikerna tittar på när kvinnor mördas. 

I Norrköping har kvinnojouren nekats att besöka skolor och informera om våld mot kvinnor. Skolorna motiverar det med att de “inte kan ta hand om eleverna efteråt”. I Motala har ledande politiker aktivt motarbetat kvinnojourens arbete och det kommunala ekonomiska stödet slaktades. Östgötska jourer har tagit emot samtal från hundratals kvinnor. Mörkertalet är dessutom stort, sannolikt handlar det om tusentals kvinnor som misshandlats av tusentals män.

Det är dags att ta krafttag för att alla kvinnor och barn ska vara trygga. Samhället ska stå på de utsattas sida i alla lägen. Trots att mycket måste göras på riksplanet finns det även mycket vi kan göra i region och kommun.

Vården behöver bli bättre på att hjälpa våldsutsatta. Polisen måste prioritera våld mot kvinnor och barn. Jourernas självständighet ska bevaras och ges långsiktig finansiering. Socialtjänsten måste bli mer aktiv, mer uppsökande. Socialtjänsten behöver dessutom bygga broar mellan de andra aktörerna.

Feministiskt initiativ ställer upp i val till både region Östergötland och Linköpings kommunfullmäktige. När vi sitter i de beslutande församlingarna i Östergötland kommer vi jobba för att:

* Genomföra en utbildningssatsning för alla inom vården angående våld och skyddad identitet. Förövare ska aldrig kunna få uppgifter om var offret befinner sig. 

* Säkerställa en långsiktig ekonomisk planering för arbetet mot våld i nära relationer genom partiöverskridande överenskommelser, exempelvis finansiering av kvinnojourer. På så sätt kan vi undvika att ett förvirrat framtida styre får för sig att ta betalt av brottsoffer.

* Inrätta landets andra akutmottagning för våldtagna. Mottagningen på SöS har visat sig vara ett stort stöd i både brottsutredning och vård av offer.

* Kommunerna ska ansvara för samordningen mellan myndigheter i ärenden som rör våld i nära relationer. Den våldsutsatta ska inte själv behöva samordna kontakter mellan polis, akutmottagning, socialtjänst och kvinnojour.

Låt Linköping och Östergötland bli ett föredöme i kampen för att bekämpa våld mot kvinnor!