Politiker - här är vårdförbundets lösningar

Hälso- och sjukvården var den högst rankade frågan inför det svenska valet.

Debatt 17 september 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är inte så konstigt eftersom hälso- och sjukvård är någonting som berör alla medborgare på olika sätt genom hela livet.

Vårdförbundets medlemmar - barnmorskor, biomedicinska analytiker,  röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor - tar varje dag ett stort ansvar för att hälso- och sjukvården ska fungera i landets regioner, kommuner samt inom privat och statlig sektor.

 

Vi som har förtroendeuppdrag i Vårdförbundet har en viktig uppgift att påverka de politiker som styr eller vill styra hälso- och sjukvården. Dessvärre är det idag ingen region som lever upp till vårdgarantin och vi uppmärksammas dagligen på risker i patientsäkerheten på grund av en alltmer ansträngd arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. Vi har varnat för den onda spiral vi befinner oss i idag, med en kompetensflykt från vården på grund av dåliga villkor för vårdens livsviktiga legitimerade professioner.

 

Våra förslag för en jämlik hälsa för medborgarna och ett hållbart yrkesliv för professionerna i hela landet och under hela livet är att satsa på arbetsmiljön, kompetensförsröjningen och en tydligare ledning och styrning, genom bland annat följande lösningar:

 • Satsa på närvarande och kompetenta chefer och tillitsbaserad styrning för ökad stabilitet och kvalitet.
 • Överbemanna med rätt kompetens så att det finns marginaler för frånvaro och kompetensutveckling och verksamhetsutveckling på arbetstid.
 • Hälsosamma arbetstider och tid för vila och återhämtning. Vi har en lagstiftning och regler för övertid, dygnsvila, jour, beredskap med mera som vi hela tiden tullar på då marginaler och planering i verksamheten är för dålig.
 • Tydliga arbetsbeskrivningar och bättre struktur på arbetsplatsen så att vi har rätt kompetens på rätt plats som gör rätt saker.
 • Konkurrenskraftiga och jämställda löner. Våga budgetera rejält för våra löner!
 • Möjliggöra för specialiseringar och tydliga karriärvägar i alla våra fyra legitimationsyrken.
 • En bra verksamhetsförlagd utbildning för våra studenter samt ett strukturerat introduktionsår för våra nyutexaminerade kollegor.
 • Satsa på snabbspår för våra kollegor som kommit till Sverige och vill ha en svensk legitimation.
 • Satsa på personcentrerad vård där patienten är mer delaktig i sin vård och behandling.
 • Satsa på det förebyggande folkhälsoarbetet så vi håller oss friska längre.
 • En samordnad styrning av en digitala infrastrukturen och utveckling av e-hälsa samt sammanhållen journalföring i hela landet och av alla vårdgivare.

Vårt budskap till politikerna som vill styra vården och göra arbetslivet bättre är:

Ta med våra professioner i ledningsgrupper och ta vara på vår kompetens när ni utvecklar vården. Vi har valt ett vårdyrke för att vi vill bidra till en bättre hälso- och sjukvård och ett bättre samhälle med friska medborgare. Vi vill vara med och driva detta tillsammans med er.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa