Personalen är viktigast – alltså behöver vi satsa

"Vad behöver göras för att personalen ska få fler arbetskamrater?" skriver Vänsterpartiet i Vadstena.

Debatt 29 september 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bra att äldreomsorgen lyfts fram i insändare i tidningen. Senast från ett anhörigperspektiv.

Som sagts har det inte varit någon framträdande fråga i valrörelsen trots att i stort sett alla invånare berörs av äldreomsorgen på något sätt; den som behöver hjälpen, anhöriga och/eller vårdpersonal.

Trots pandemin och Coronakommissionen slutsatser om brister har det i stort varit tyst. Här i Vadstena har emellertid Vänsterpartiet ofta tagit upp frågan. Äldreomsorgens kvalité sätter ribban hur vi vill att vårt samhälle ska vara. De som byggt upp samhället har rätt att få en bra och trygg ålderdom med de bästa av förutsättningar.

 

Nu blir vi fler äldre och detta gäller i synnerhet Vadstena med dess ålderssammansättning. Det är svårt att rekrytera personal och det märks redan enligt insändarskribenten. Alltså behöver vi satsa.

Vad behöver göras för att personalen ska få fler arbetskamrater? Det handlar om löner, scheman men också om utbildning och delaktighet i verksamhetens utformning, tror vi. Begreppet attraktiv arbetsgivare måste få ett konkret innehåll – och vi ska inte spara på äldreomsorgen!

Vänsterpartiet har lagt en motion om långsiktighet för att möta äldres behov i samhället och öka kvalitén i omsorgen. Förutom att verka via de politiska kanalerna behövs det en fördjupad diskussion och opinionsbildning hos allmänheten, i fackföreningar, inom pensionärsorganisationer och anhörigföreningar om vilken äldreomsorg vi vill ha. 

 

Anita Källman, Gun Möller, Yvonne Sandberg, Vänsterpartiet i Vadstena, socialpolitiska arbetsgruppen


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa