Personalen är allra viktigast i regionen

Regionen har stora strukturella problem, men den styrande minoriteten är upptagen av små avgränsade problem.

Debatt 25 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personalen är det allra viktigaste i regionens verksamhet. Det finns ofta både vårdplatser och tomma operationssalar, men det som saknas är personal. Alltså så måste det göras en satsning på personalen.

 

För det första så måste det till en löneutveckling. Det måste löna sig att jobba och att jobba kvar på samma ställe. Det är helt galet att man behöver byta jobb för att få upp sin lön! För arbetsgivaren är det en stor kostnad att byta personal så en god löneutveckling är bra för alla inblandade.

 

Det måste också till ett annat synsätt än att vårdyrket är ett kall. Förutom en anständig löneutveckling så behövs det schemamodeller där flexibilitet tillåts (för att kunna kombinera jobbet med ett fungerande privatliv) och det måste bli bättre betalt när man jobbar kväll, helg och natt.

 

När det gäller styrning av vården så behöver ansvaret tryckas ned i organisationen. Chefer ska få utbildning och rimliga arbetsuppgifter så de kan vara bra ledare. Personalen på avdelningen ska också känna att de är delaktiga och kan påverka. Att goda idéer tas tillvara och tid finns för utveckling/fortbildning!

 

Antalet administratörer som inte jobbar patientnära måste minska. Flytta kontorsjobb till patientnära arbete. Vårdadministratörer är viktiga för att jobba tillsammans med vårdpersonalen runt patienterna.

Det måste tas krafttag när det gäller vårdpersonalens dokumentationsbörda.

Dubbeldokumentation måste upphöra och att minska dokumentation med en tredjedel borde vara målet!

 

Ett annat strukturellt problem är att patienterna ofta får vård på fel vårdnivå. Många patienter kommer till akuten för att de inte har kunnat få hjälp på vårdcentralen. En del äldre kommer till akuten för att situationen hemma inte är hållbar längre och de inte har fått hjälp någon annanstans. 

 

Politiker har under många år lagt på mer uppgifter på primärvården (vårdcentralerna) utan att skicka med ytterligare resurser. Redan 2018 la Moderaterna ett förslag om se över ersättningssystemet för att stärka vissa vårdcentraler. Det gällde framförallt vårdcentraler vars listade befolkning är bosatt långt ifrån en akutmottagning och där uppdraget i praktiken blir tyngre av att fler söker vård vid vårdcentralen istället för akutmottagningen. Detta infördes 2021 via en särskild satsning för vårdcentraler som ligger mer än 39 kilometer från en akutmottagning. Men det behövs mer och det behövs även här personal. Regionen behöver centralt titta på en större satsning för att få sjuksköterskor att komma till /komma tillbaka till region Östergötland!

 

Sedan behövs det en dialog med de som jobbar på vårdcentralerna och inte bara tala om för dem att de till exempel ska införa digitala läkarbesök. Eller att alla ska utföra hälsosamtal. Alla dessa satsningar måste också utvärderas ordentligt. 

 

En annan viktig fråga är psykiatrin. Det måste till en ändring både när det gäller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och vuxenpsykiatrin. Kunskaper och resurser till vårdcentralerna inom psykiatri måste också utökas.

Vi kan inte ha dessa väntetider som är idag och vi kan inte skicka hem människor som behöver vård. Alla måste få hjälp! Det kommer att behövas mer pengar och mer personal, men man behöver också titta över organisation/struktur, arbetssätt och få till en nystart.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Dags att öppna nya regiondrivna vårdcentraler

Beslutet är fattat – mer pengar till vårdcentralerna

Beslutet är fattat – mer pengar till vårdcentralerna

Regionen utlovar fler vårdcentraler i Linköping – i offentlig regi • Finansministern varnar för smygprivatiseringar

Regionen utlovar fler vårdcentraler i Linköping – i offentlig regi • Finansministern varnar för smygprivatiseringar

Debatt: Vården måste ständigt utvecklas

Vården måste ständigt utvecklas

Primärvården i Östergötland får 440 miljoner kronor – "En väldigt prioriterad fråga"

Primärvården i Östergötland får 440 miljoner kronor – "En väldigt prioriterad fråga"
Visa fler