Medveten felrapportering gynnar inte Motalas äldre

Att socialdemokraterna i Motala hellre sett kommunal omsorg istället för valfrihet, vet vi sedan tidigare. Men det är ändå märkligt att man slirar på sanningen för att misskreditera ett av Motalas äldreomsorgsboenden, skriver Karolina Erikson, regionchef Attendo.

"Det är lite genant att Marianne Walter (S) och Johan Andersson (S) skriver att en fiskpinne skulle vara normen i våra måltider" skriver Karolina Eriksson, regionchef Attendo.

"Det är lite genant att Marianne Walter (S) och Johan Andersson (S) skriver att en fiskpinne skulle vara normen i våra måltider" skriver Karolina Eriksson, regionchef Attendo.

Foto: Lillian Andersson

Debatt2022-04-06 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på Marianne Walter (S) och Johan Anderssons (S) inlägg "Förtroendet kopplat till Nämndemansgatan är förbrukat" 21/3.

Först vill jag slå fast att vi bedriver en omsorg med god kvalitet på Nämndemansgatan, och jag tycker att svartmålningen från ledande kommunpolitiker är olycklig, inte främst för Attendo utan för de boende, deras närstående och våra engagerade medarbetare.

Det stämmer att vi har haft en del utmaningar på Nämndemansgatan. I början av året hade vi t ex utbrott av Covid-19 som ledde till höga sjuktal bland personalen. Det har också tagit tid att få ihop en struktur i arbetet efter övertagandet från kommunen som har delvis annat arbetssätt.

Attendo för en nära dialog med kommunen för att följa upp och åtgärda de synpunkter vi fått in. Vi har stärkt ledarskapet och stödet för den lokala ledningen från centralt håll. Vi har också genomfört utbildningar i bland annat kontaktmannaskap och haft expertis kring demenssjukdomar på plats. Rutinerna kring matlagning har förtydligats och Attendos stjärnkock som arbetar centralt har varit på plats för att utbilda och inspirera. Och vi har stärkt upp våra lokala kostombud.

Det är lite genant att Marianne Walter (S) och Johan Andersson (S) skriver att en fiskpinne skulle vara normen i våra måltider. Det hela kommer från en situation vi en lunch vid ett tillfälle där det enbart serverades en panerad MSC märkt torskfilé när det skulle vara två enligt menyn – ett misstag på grund av att verksamheten hade blandat ihop recepten. Det är tråkigt men självklart finns det alltid annan mat att tillgå också i en sådan situation. Och alla våra menyer är granskade av dietist för att ha rätt näringsmässig status.

Slutligen, skulle jag vilja passa på att bjuda in Marianne Walter och Johan Andersson att besöka oss på Nämndemansgatan. Det är bra att fler engagerar sig frågan om äldreomsorgens framtid. Men om äldreomsorgens utveckling enbart ska handla om driftsformer, där privata aktörs intentioner ständigt misstänkliggörs, så kommer vi aldrig att lyckas utveckla en omsorg i Motala eller i övriga Sverige som jag är övertygad om både ni och jag önskar.