Många byggplaner för en expansiv kommun

Mycket byggs just i Motala kommun och ännu mer planeras.

Enligt Alliansen finns det goda förutsättningar att många av de planerade byggnationerna i Motala kommer till utförande.

Enligt Alliansen finns det goda förutsättningar att många av de planerade byggnationerna i Motala kommer till utförande.

Foto: Thomas Augustsson

Debatt2022-05-01 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Närmast i tiden att byggas ligger höghuset på kvarteret Buntmakaren med cirka 100 lägenheter, dvs på parkeringen vid Systembolaget. Vidare kvarteret Mässhaken vid Borgmästartorget, där två bostadshus med sammanlagt 70 lägenheter planeras. Även i kvarteret Bonden i Gamla stan, där ett bostadshus brann för några år sedan, kommer att bebyggas med ett flerbostadshus med cirka 40 lägenheter.

Kommunen står nu startgroparna att börja bygga i ett nytt område i Borensberg, Bråta hagar i samhällets västra del. Det beräknas rymma cirka 140 bostäder. Där blir det framför allt villor, men även flerbostadshus, förskola och ett äldreboende på området. Den gamla brandstationen i Klakorpområdet kommer att ersättas av bostäder.  

Motalas nästa nya stora bostadsområde kommer att bli i Bråstorpsområdet, etapp 3, där det blir blandad bebyggelse med villor, radhus och flerbostadshus. Det kommer att rymma 1.500-2.000 bostäder. På Ekön vid Vätternskolan planeras bland annat för cirka 200 bostäder, idrottshall och en fritidsgård. I Bromma, Kärsby och Djurkälla ges möjlighet att bygga villor.

Serneke Invest AB har av kommunen förvärvat Gamla Motala Verkstad. Just nu renoverar man Lokverkstaden där olika arrangemang kommer att genomföras redan från och med i sommar. Därefter går man vidare med att förädla Plåtverkstaden som ska inrymma bl a kontor, kommersiella ytor, bostäder och lokaler för industrihistoriska museet. Kanalstråket är ett annat spännande projekt mellan Gamla Motala Verkstad och centrum, som planeras byggas i etapper.

Så snart kommunens nya översiktsplan är antagen i en snar framtid kan vi börja titta på intressanta så kallad LIS-områden på landsbygden. Det är områden där kan bygga ett mindre antal bostäder i strandnära lägen. Först ut blir ett område vid Höksjön, cirka en kilometer från Godegårds samhälle

Tack vare att Alliansen Motala har förstärk kommunen med nya kompetenser och att detaljplanerna är flexibla för olika användningsområden, finns det nu goda förutsättningar att många av de planerade byggnationerna kommer till utförande.