Lyft fram den viktiga omvårdnaden inom äldreomsorgen!

Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör till det dagliga livet för att förbättra hälsa och förebygga ohälsa.

Debatt 10 augusti 2022 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Omvårdnad kan till exempel vara hjälp med att duscha, ta medicin, ge stöd vid måltider och genom ett gott bemötande öka personens välbefinnande. Omvårdnaden kan vara allt ifrån stöd till mer konkret hjälp. Den ska utföras på ett sådant sätt att det hjälper personen att bibehålla/öka sitt oberoende och sin värdighet. Vardagsrehabilitering för att till exempel främja rörlighet och styrka är också betydelsefulla inslag omvårdnaden.

Omsorgspersonal är dessutom viktiga observatörer, med kontinuitet i besöken kan man upptäcka och se tecken på ohälsa och förändrade funktioner.

När det gäller hemtjänsten kan det vara de enda personerna ”utifrån” som den äldre träffar på en dag. Det är självklart att det är oerhört viktigt med kontinuitet för att göra ett kvalitativt bra jobb som personal och att man som brukare kan se fram emot att träffa någon man känner igen. Den så kallade ”personcentrerade vården” kräver tid, kompetens och kontinuitet. 

För en god personlig omvårdnad fordras yrkesskicklighet, lyhördhet och uppmärksamhet av personal som utför den. Den skulle kunna kallas för vårdandets konst. Omvårdnaden låter sig inte alltid mätas men hur den utförs är nog så avgörande för kvaliteten inom omsorgen och kan bidra till att minska känslor av ensamhet och övergivenhet.

Vänsterpartiet i Vadstena vill:

  • prioritera rekrytering av personal och att vi ser till att behålla den vi har! 
  • se över villkoren för personalen och hur intresset för yrket och statusen för de som arbetar i omsorgen kan höjas!
  • satsa på en lärande organisation med basutbildning, vidareutbildning, kompetensutveckling på arbetstid samt handledning. Det senare för att stärka teamen och använda den samlade erfarenhetsmässiga kompetens som finns!

En motion från Vänsterpartiet i Vadstena, som handlar om att skapa en övergripande och långsiktig plan för att möta äldres behov i lokalsamhället samt öka kvalitén inom äldreomsorgen, är inlämnad till kommunfullmäktige.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa