Livet vill leva – om vi bara låter det komma tillbaka

Den 22:a maj firades den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag för femte året i rad i Sverige.

"Vi behöver kriminalisera storskaliga miljöbrott, storsatsa på skydd men också börja återställa förstörda naturområden till friska ekosystem igen" skriver representanter från Miljöpartiet.

"Vi behöver kriminalisera storskaliga miljöbrott, storsatsa på skydd men också börja återställa förstörda naturområden till friska ekosystem igen" skriver representanter från Miljöpartiet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-05-23 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagen är ett tillfälle att fira all den fantastiska artrikedom som finns på jorden, men också en väckarklocka för att belysa en av vår tids stora ödesfrågor - den oroväckande förlusten av biologisk mångfald. Arter utrotas just nu i en rasande hastighet och enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald (IPBES), är vi nära bristningsgränsen. Vi står inför den sjätte massutrotningen på jorden.

I regeringsställning lade Miljöpartiet historiskt stora miljöbudgetar och Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatmål. Vi bidrog till att över 1 000 naturreservat skyddades, vi satsade på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, vi tog initiativ till ett globalt kemikalieavtal, vi satsade på våtmarker. Men mycket mer behöver göras. 

Vi behöver kriminalisera storskaliga miljöbrott, storsatsa på skydd men också börja återställa förstörda naturområden till friska ekosystem igen. Livet vill leva, om vi bara låter det komma tillbaka så finns det hopp om att vända utvecklingen. I Östergötlands kommuner kommer Miljöpartiet agera för att bibehålla våra naturvärden och den biologiska mångfalden. Vi driver på att grönytor omvandlas till blomsterängar, att vi är varsamma med träden och att fällda träd alltid ersätts med nyplantering. Vi kommer också att driva på bildandet av fler naturreservat där vi får utrymme för rekreation.

Längs kust och sjö vill vi säkra att inte skräp, mediciner och tungmetaller passerar våra reningsverk. Vi vill säkra vår dagvattenhantering med fler våtmarker, vilka i sin tur fungerar som vattenbuffert mot torka och skyddar mot översvämningar och övergödning. Vi vill även stötta förskola och skola så att de får möjlighet att utöka utomhuspedagogik och naturvistelse.

Utan Miljöpartiet i regering har ambitionerna sänkts rejält. För att inte tala om den slakt av miljö- och klimatbudgeten som högerpartierna ägnar sig åt. Nu, mer än någonsin, behövs grön politik som rättar till det stora systemfel som utarmar vår gemensamma planet på liv. Låt oss fira varje 22 maj genom att njuta av naturens skönhet samtidigt som vi fortsätter kampen för en stark naturpolitik.

Fakta finns, men klockan tickar.

Rebecka Le Moine (MP), Riksdagskandidat och talesperson för biologisk mångfald

Catarina Engström (MP), kandidat till Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige i Motala

Elias Hallen (MP), kandidat till kommunfullmäktige i Motala

Tommy Kennberg (MP), kandidat till kommunfullmäktige i Vadstena

Eivor Folkesson (MP), kandidat till kommunfullmäktige i Vadstena