Lärarförbundet: Var vi lärare inte värda mer?

I julhälsningen 2020 från Motala Kommuns förvaltningschef Per-Arne Sterner, skriver han till alla medarbetare inom Bildningsförvaltningen.

Debatt 11 maj 2021 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Han påtalar hur stolt han är över alla medarbetare som skapar goda förutsättningar med en flexibilitet, för att skapa en sådan normal vardag som möjligt ute i alla verksamheter. Vi håller helt med vår förvaltningschef! En del av dessa medarbetare är Lärarförbundets medlemmar, som kämpar och sliter för att bevara en normalitet i den dagliga och pedagogiska verksamheten, för alla barn och elever. 

Lärarförbundets medlemmar är verkligen hjältar! Men vad hände med denna stolthet? Fick Lärarförbundets medlemmar lön för den möda som har lagts ner under det senaste året? Det är kontraproduktivt och hopplöst att politiken i Motala inte vill satsa mer på lärare och skolledarlöner. 

 

Det går inte att vara en attraktiv kommun med en lärarkår som går på knäna med dålig löneutveckling. Motala kommun som arbetsgivare har ett fokus, effektivisering och enorm flexibilitet. Arbetsgivaren pratar om effektiviseringar i stället för satsningar, som om vi inte vore effektiva redan idag. Skolan är underfinansierad!

Lärarkåren vill ha en hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjligheter. Arbetsbelastningen måste minska. Vi i Lärarförbundet vill att lärare i alla skolformer ska ha tillräckliga förutsättningar för sin undervisning och att de administrativa uppgifterna reduceras. Ta bort dokumentationskrav som inte är lagstadgade. 

 

Vi förväntade oss en löneuppvärdering de senaste två åren för attraktivitet och konkurrenskraft. Lärare ska inte behöva byta jobb för att få upp lönen! Erfarenhet och kontinuitet ska avtalsenligt löna sig. Lönerna ska locka till yrket, inte vara ett hinder för att välja yrket. Lärarförbundets medlemmar jublar inte över de 1,8% i lönelyft för 2021. 

Alla skolformers nedskärningar och dåliga löneutveckling påverkar våra medlemmars yrkesutövande. I juni kommer det ett engångsbelopp på 2000 kr. Är det pengar som ska sparas in ute i verksamheterna retroaktivt kommande år? Vi lärare tar redan ett otroligt ansvar, nu måste arbetsgivarna ta sitt. Hur ska Lärarförbundets medlemmar orka fortsätta vara öppna, stolta och nyskapande när det inte uppmärksammas, eller ges lön för mödan?

Ämnen du kan följa