Kostnadsfria arbetsskor är en viktig fråga

Tänk dig en rörläggare i flipflop eller en skogsarbetare i gympadojor. Ja, det hade kanske varit verklighet om nämnda yrken hade varit kvinnodominerade och inte typiskt mansdominerade.

"Rätten till arbetsskor är med andra ord en fråga om både arbetsmiljö, hygien och jämställdhet" skriver representanter från Socialdemokraterna.

"Rätten till arbetsskor är med andra ord en fråga om både arbetsmiljö, hygien och jämställdhet" skriver representanter från Socialdemokraterna.

Foto: Per Larsson / TT

Debatt2022-05-08 14:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan om kostnadsfria arbetsskor eller skyddsskor är en viktig fråga för oss socialdemokrater. Nu är det hög tid att ta tillbaka kontrollen över välfärden och se till att alla välfärdsarbetare har de bästa möjligheterna att göra ett bra jobb.

Arbetskläder är en jämställdhetsfråga, kvinnor och män, som jobbar i offentlig förvaltning, ska ha samma tillgång till arbetskläder och arbetsskor.

Socialdemokraternas tidigare vallöfte om att införa kostnadsfria arbetskläder till anställda inom äldreomsorgen uppfylldes redan i början av den här mandatperioden. En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde så sent som i år visar att nästan alla arbetsgivare nu bekostar arbetskläder inom äldreomsorgen. Det är glädjande och viktigt för såväl jämställdheten som arbetsmiljön.

Nu är det därför dags att ta ett steg till. Därför har vi Kommunalare i riksdagen motionerat om att personal, som är verksam inom svensk vård- och omsorg, behöver skyddsskor. Under ett arbetspass går de nämligen tusentals steg varje dag och därför behöver de fotriktiga skor.

Skyddsskor inom mansdominerade yrken regleras ofta genom praxis eller i kollektivavtal. Vi anser att det är högst rimligt att även medarbetare inom kvinnodominerade branscher får tillgång till arbetsskor, precis som sina manliga kollegor.

Rätten till arbetsskor är med andra ord en fråga om både arbetsmiljö, hygien och jämställdhet.För den som redan har låg lön, och i värsta fall bara jobbar deltid, så är skor för cirka 3 000 kronor per år en stor utgift. Det handlar om att förebygga förslitnings- och belastningsskador, felbelastning och halk- eller fallolyckor. Det är inte heller helt ovanligt att de som arbetar inom vården eller omsorgen får till exempel fostervatten, urin eller blod på sina egna privata skor som de är tvungna att använda på jobbet.

Tillgången till arbetsskor är också en klassfråga. Av en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren gjorde för en tid sedan framgick att 81 procent av anläggnings-och parkarbetarna hade arbetsskor men bara sju procent av hemtjänstpersonalen. Därför ska S-styrda Piteå, S-styrda Södertälje och S-styrda Uppsala ha all heder som har infört arbetsskor för all sin personal, oavsett om det är kvinnor eller män.

I exempelvis Uppsala har socialdemokraterna haft ett nära samarbete med Kommunal och det var i de samtalen som kravet om arbetsskor kom fram. Och som en följd av det så införde de fria arbetsskor för all vård- och omsorgspersonal. För att fler skulle orkar arbeta heltid och få en rimlig pension på sikt. 

Att arbetsgivare ska tänka och agera preventivt för att minimera ohälsa och olycksfall bland sina medarbetare är ett självklart och högst rimligt krav.

Dessvärre röstade riksdagen mot vårt förslag, men vi kommer att återkomma med nya förslag när riksdagen återkommer efter valet 2022!