Kommunens närvaro behövs i hela kommunen

Staden är en motor för landsbygden och tvärtom. De är beroende av varandra. Det är därför Centerpartiet är både ett landsbygdsparti och ett stadsparti.

Debatt 4 juli 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Levande city. Vi centerpartister vill lyfta Motala centrum, med fler bostäder på höjden, fler butiker, restauranger och annan verksamhet. Centrum ska leva! Och inte bara runt torget; det finns centrum i våra bostadsområden, där det finns mycket att göra för att öka trivsel och trygghet. Kommunens närvaro behövs, inte bara i de landsbygdscentrum vi vill satsa på, utan även i de stadscentrum vi har. 

Äldre lär av yngre som lär av äldre. Centerpartiet vill att det skapas ett allaktivitetshus där både ungdomar och äldre kan samlas. Vi tror att äldre kan betyda mycket för unga som ibland kan känna sig vilsna. Och äldre kan ibland uppleva ensamhet och isolering. Att blanda unga och gamla är positivt och gagnar båda. Vi vill också satsa på en volontärbyrå för äldre, för att bryta äldres ensamhet. Det kan handla om att gå en promenad tillsammans eller ses och ta en kopp kaffe. Det behöver inte vara svårt och komplicerat men kan betyda väldigt mycket.

 

Odla i stan. Vi göra det möjligt att anlägga stadsnära koloniområden. Det skapar trivsel och kan också bidra till att bryta isolering och utanförskap, inte minst för våra invandrade medborgare. Vi tror också att mikrolån är ett sätt för kvinnor att kunna starta egen näringsverksamhet, kanske inom trädgård och odling. Det skulle vara en riktigt viktig integrationssatsning! El Sistema, som också är en kraftfull satsning på integration, måste få en långsiktig och trygg finansiering, som inte ifrågasätts i varje budgetförhandling. El Sistema visar fantastiska resultat. 

 

Utveckla den lilla sjöstaden. I Borensberg vill Centerpartiet att en del av den kommunala förvaltningen placeras. Väg 34 mot Linköping måste rustas, den är mycket viktig för arbets- och studiependlingen. Den nya småbåtshamnen måste äntligen komma på plats, och förutom den behövs en båtklubb till när Borensberg växer, eftersom vi vill se nya bostäder norr om Hälla- och Bergvallaskolan. Centerpartiet vill stärka den lilla sjöstaden!

Campus Motala. Centerpartiet har drivit på för ett universitetscampus i Motala och nu finns det vissa tecken på att det kan vara på väg. Mycket glädjande! Därför ser vi behovet av att inte bara bygga bostäder i största allmänhet utan också ungdomsbostäder med hyror som även studenter kan betala.

 

Värna Vättern. I Motala måste vi värna Vätterns vatten, men även alla andra vattendrag och de fantastiska naturmiljöer som finns i vår vidsträckta kommun. Samtliga kommuner runt Vättern måste mobilisera till skydd för Sveriges främsta dricksvattenreserv. Vi accepterar ingen gruvdrift eller militär aktivitet som påverkar Vättern.

Hållbart och närodlat. I Motala måste vi ta hand om det vi har, det är oacceptabelt att låta anläggningar förfalla för att sedan riva dem. När kommunen bygger måste det ske hållbart ur miljösynpunkt, bland annat genom materialval och med solceller. Hållbarhet är nyckelordet och då vill Centerpartiet se att mer närodlad och klimatvänlig mat serveras inom förskola, skola och äldreomsorg. Även resandet måste bli mer hållbart: Fler laddstolpar och andra alternativa energislag måste finnas.

 

Snabbare beslut. Nya satsningar (bostäder, butiker, annan verksamhet) leder ofta till överklaganden och överklagandeprocesserna har utvecklats till monster i tidsåtgång. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att en ny detaljplan kan överklagas, men det är orimligt med de långa handläggningstiderna. Ett enda projekt kan ta många år på sig i domstol innan det slutgiltiga avgörandet kommer. Det är därför Centerpartiet kräver en Lex Lalandia, ingen överklagandeprocess ska få ta mer än ett år totalt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa