KD har förslagen för en förbättrad kollektivtrafik

Kristdemokraterna har en genomtänkt kollektivtrafikpolitik som vi drivit på olika sätt de senaste mandatperioderna, skriver debattörerna.

Debatt 29 juli 2022 11:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik Populism och utspel hjälper inte förtroendekrisen införd 21 juni

Kristdemokraterna har under flera år haft synpunkter på olika delar av den östgötska kollektivtrafiken, inte minst trafiken på landsbygden. Vi har bland annat kämpat enträget för det viktiga järnvägsstråket från Linköping till Kalmar, Stångådalsbanan, med motioner och yrkande i nämnd, med förslag om fler avgångar, återöppnat stationsläge i Sturefors och bättre möjligheter att resa över länsgränsen med Östgötatrafikens biljetter. Vi har också drivit på för ett tågstopp i Godegård och i vår budget haft med förslag om försök med utökad turtäthet på olika landsbygdslinjer. I vårt valprogram inför valet 2022, har vi med flera förslag på kollektivtrafikområdet.

I vårt gemensamma förslag till Treårsbudget 2023-2025 från KD och M, finns en extra ekonomisk satsning på tio miljoner till Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, för att bättre kunna säkra tillgången till kollektivtrafik i samverkan med kommunerna. Medlen ska kunna användas för att rätta till beslut om kollektivtrafik som blivit fel. Nu under våren har flera fall i Östergötland uppmärksammats, där det står klart att beslut om bland annat indragna linjer inte blivit bra.

Kristdemokraterna har en viktig princip i vårt principprogram. Det är ofullkomlighetstanken. Den innebär att ingen människa och inget politiskt parti är fullkomligt. Vi kan göra fel. Ett problem för många politiker är att de har svårt att erkänna att de gjort fel, och ännu mer obenägna att ändra sig. Vi kristdemokrater är beredda att erkänna att beslut vi stått bakom har blivit fel, och presenterar då förstås förslag för hur besluten kan rättas till.

Vi från KD och M lyfte i början på maj upp att beslutet att dra in busslinjen mellan Vånga och Norrköping blivit fel. Vi lyckades då driva den styrande koalitionen framför oss till ett beslut att återinföra busslinjen till höstterminsstarten.

På samma sätt uppmärksammade vi från KD att nedläggningen av busslinje 432 från Krokek via Strandvägen till Norrköping, blivit fel, och lämnade in ett nämndinitiativ på sista nämndsammanträdet innan sommaren, om att få till en liknande lösning som för Vånga inför skolstarten. Ett rimligt förslag helt i linje med vår syn på kollektivtrafik på landsbygden. Förslaget fick stöd av M och SD, och hade också Jonas Andersson (V) röstat för, hade linjen räddats. Tråkigt nog lade han ned sin röst, och lät därmed ordförande Julie Tran (C) sänka förslaget med sin utslagsröst.

Kristdemokraterna har en genomtänkt kollektivtrafikpolitik som vi drivit på olika sätt de senaste mandatperioderna. Det handlar om att hela Östergötland ska ha tillgång till kollektivtrafik, inte bara våra två storstäders tätorter. Våra senaste ageranden för trafiken till Vånga och Krokek är inte populism, de är väl grundade i vårt principprogram, vårt valprogram, vårt budgetförslag och går i linje med våra tidigare ageranden. Nästa gång vi föreslår förbättringar i den östgötska kollektivtrafiken, hoppas vi på stöd även från Vänsterpartiet!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa