Inför obligatoriskt körkort för A-traktorer

En fjärdedel av alla mopedbilar som är försäkrade hos If är inblandade i olyckor varje år.

Snart presenteras Transportstyrelsens utredning. Förhoppningsvis leder den till ett antal säkerhetsfrämjande reformer, skriver debattören.

Snart presenteras Transportstyrelsens utredning. Förhoppningsvis leder den till ett antal säkerhetsfrämjande reformer, skriver debattören.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2022-10-22 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

If får många samtal från oroliga föräldrar som är rädda att släppa ut sina 15-åringar i trafiken. Det är dags att införa krav på särskild förarutbildning för mopedbilar och A-traktorer.

Den förra regeringen gav Transportstyrelsen i uppdrag att se över vilket regelverk som ska gälla för A-traktorer, framför allt efter de regelförändringar som trädde i kraft i juli 2020. Syftet var att förbättra säkerheten och minska trafikstörningar. Förslaget ska presenteras senast den första november.

Den senaste tidens dödsolyckor har visat på hur angeläget det är att något görs skyndsamt för att undvika fler tragedier.

Efter den senaste lagändringen år 2020 ökade antalet A-traktorer explosionsartat. Då blev det lättare att bygga om vanliga bilar till fordon som får köras av 15-åringar men bara gå i 30 kilometer i timmen. Mopedbilar får också köras av 15-åringar, men kan gå i 45 kilometer i timmen. De får dock köra på vägar med tung trafik, där medtrafikanter kör upp till 100 kilometer i timmen.

If har stor erfarenhet av skador på både bilar och ungdomar. Utifrån vår erfarenhet vill vi starkt rekommendera ett krav på utökat körkort för mopedbil och A-traktor. Bristen på utbildning och förberedelse innan tonåringarna ger sig ut på vägarna är ansvarslös. De senaste veckorna har vi sett alldeles för många svåra olyckor, flera av dem med dödlig utgång.

Antalet mopedbilar och A-traktorer ökar stadigt och därmed också olyckorna. Förra året, 2021, var en fjärdedel, 25 procent, av alla försäkrade mopedbilar hos oss på If inblandade i någon form av olycka som krävde en skadeanmälan och reparation. 

Mopedbilarna ser ut som bilar men går säkerhetsmässigt inte att jämföra med vanliga bilar. De säkerhetssystem som finns i vanliga personbilar är bortprioriterade i mopedbilar på grund av att bilen inte får väga mer än 425 kilo. När en större kollision sker blir olyckorna ofta allvarliga. Mopedbilen demoleras totalt och föraren blir inte sällan fastklämd.

I trafiken kan mopedbilar och A-traktorer lätt uppfattas som vanliga bilar. För mötande bilister och fotgängare kan skillnaden framifrån ibland vara omöjlig att se. 

Det krävs i dag bara ett vanligt mopedkörkort för att få köra en mopedbil eller A-traktor. Vissa trafikskolor har startat egna frivilliga körutbildningar för mopedbil där man går igenom hur bältet fungerar, hur man häver en sladd på ett fyrhjuligt fordon och testar olika underlag.

Snart presenteras Transportstyrelsens utredning. Förhoppningsvis leder den till ett antal säkerhetsfrämjande reformer. Vi vill starkt rekommendera krav på utökat körkort för mopedbil och A-traktor. 

Det behövs inga fler argument än de senaste veckornas olycksvåg. Vi vill inte se fler 15-åriga inblandade i olyckor med fordon de inte har praktisk erfarenhet att köra.