Hyresrätten är avgörande för Östergötlands utveckling

"Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt" skriver debattskribenten.
"Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt" skriver debattskribenten.

Hyresrätten erbjuder en rad kvaliteter som andra boendeformer saknar. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig.

Debatt 4 februari 2021 14:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du ringer hyresvärden när något behöver repareras och du kan byta lägenhet när din livssituation förändras eller du får ett nytt jobb. Utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser är det ekonomiska risktagandet mindre. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

Hyresrätten har tyvärr fått oförtjänt dåligt rykte i dagens samhällsdebatt. I den nya rapporten ”Hyresrättens förtjänster” gör Hyresgästföreningen en sammanställning av en rad olika forskningar och rapporter. Rapporten visar på fördelarna med en fungerande hyresmarknad och vilka vinster det medför till samhället.

 

Under de senaste 30 åren har hyresbeståndet krympt genom ombildningar och otillräcklig byggtakt. Man har gynnat de som äger sin bostad skattemässigt, medan stöd till hyresrätten har avskaffats eller reducerats. Nu hotas dessutom hyresgästernas trygghet genom förslaget på att införa marknadshyror i nyproduktion.

 

En välfungerande hyresmarknad går hand i hand med en god levnadsstandard och skapar möjligheter för ekonomin och människor att utvecklas. Hyresrätten är viktig för att möjliggöra för unga vuxna att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv. Över hälften av de som flyttar hemifrån gör det genom att hyra sin första bostad.

Bristen på hyresrätter och på rimligt prissatta bostäder gör att människor blir beroende av sina föräldrar för att kunna flytta hemifrån, vilket leder till minskade möjligheter och ökade klyftor. Den som inte har tillgång till en privat förmögenhet hamnar på efterkälken och riskerar att missa studieplatser eller jobbmöjligheter.

 

Rörligheten och flexibiliteten som finns i hyresbeståndet gör att arbetsmarknaden fungerar bättre. Att bo i hyresrätt gör det enklare för människor att flytta dit jobben finns. Bristen på hyresrätter skapar dock problem eftersom det hindrar människor från att flytta dit de vill. Många företag vittnar om att de har svårt att hitta personal, på grund av att det inte finns tillräckligt med hyresrätter. Vissa har till och med tagit på sig ett eget bostadsförsörjningsansvar för att kunna lösa bostadsbehovet för inflyttad personal, något som ses som en nödlösning. En större andel tillgängliga hyresrätter skulle lösa saken bättre.

Hela samhället tjänar på en fungerande hyresmarknad. Hyresgästföreningen hoppas att Östergötlands politiker tar till sig detta och satsar på bostäder som vanligt folk har råd med!

Ämnen du kan följa