Hela samhället vinner på ökade möjligheter

"Hela samhället vinner på att det ges ökade möjligheter till utbildning och på att fånga den kompetens människor redan har så fler kan komma i arbete" skriver debattskribenterna.
"Hela samhället vinner på att det ges ökade möjligheter till utbildning och på att fånga den kompetens människor redan har så fler kan komma i arbete" skriver debattskribenterna.

"Vi menar att en misslyckad integration får inte blir ett argument för att stoppa människors möjlighet att söka skydd här" skriver debattskribenterna i ett svar.

Debatt 24 augusti 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar till ”Fastna inte i ideologi som missgynnar samhället” (10/8) MVT.

Den 4 augusti publicerades debattinlägget ”Stå upp för medmänsklighet och solidaritet” i MVT där vi som skrev det bland annat lyfte upp problematiken med tillfälliga uppehållstillstånd. Givetvis ska inte människor som kommer till Sverige hamna i glömska och utanförskap som Antigon Mahdavi nämner i sitt svar till oss. 

 

Vi menar att en misslyckad integration får inte blir ett argument för att stoppa människors möjlighet att söka skydd här. Vi behöver en god asylrätt samtidigt som vi behöver fler insatser för en bättre integration. Det är oerhört viktigt att människor som kommer hit får det bra här och att vi tillsamman ger de rätta förutsättningarna för att motverka utanförskap. 

En rad insatser har gjorts där socialdemokraterna till exempel fått fram ett snabbspår för nyanlända, i samarbete med arbetsmarknadens parter, för att ge kompetens och möjlighet att få jobb i bristyrken. Det har också skapats riktade insatser för att få fler nyanlända kvinnor i arbete. Det går idag snabbare för många nyanlända att komma i arbete än tidigare. Men det finns mycket kvar att göra. 

 

Hela samhället vinner på att det ges ökade möjligheter till utbildning och på att fånga den kompetens människor redan har så fler kan komma i arbete. Vi behöver korta vägen till jobb genom språk- och utbildningsinsatser och bättre möjligheter att få bostad. Vi vill minska utanförskapet som finns genom att hjälpas åt och få genom kloka politiska beslut. För det arbetet behövs goda och erfarna krafter, kanske just du som läser detta vill hjälpa till. Ta gärna kontakt med era lokala politiker och oss i föreningarna för att vara med och påverka. Tillsammans skapar vi ett bättre samhälle.

Ämnen du kan följa