Har Östgötatrafiken glömt turisterna?

Vi vill att fler ska upptäcka Sverige klimatsmart, men på många platser är det alldeles för krångligt.

Debatt 18 juli 2022 08:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det måste bli enklare att resa med kollektivtrafiken till friluftslivet eller till semesterdestinationen oavsett om du är skriven i Östergötland eller ej. Om vi ska få fler att vilja ta tåget, bussen eller båten och därmed minska utsläppen från resor måste det vara attraktivt och smidigt att resa kollektivt. 

Intresset för att spendera sin fritid i naturen ökar. Vi vill se ett friluftsliv som är tillgängligt för alla och inte bara för dem som har tillgång till egen bil. Att resa kollektivt är dessutom det enskilt viktigaste du kan göra för att minska klimatpåverkan från din semester. Samtidigt har kollektivtrafiken i Östergötland debatterats flitigt på sistone. 

Östgötatrafiken försöker i viss utsträckning göra det enkelt att resa med dem även för den som inte pendlar dagligen. Det går till exempel att köpa biljett ombord på bussen med vanligt betalkort och dessutom är den anropsstyrda trafiken som måste förbeställas även öppen för turister från andra regioner vilket är positivt.

Men när vi från Svenska Turistföreningen, STF, frågade alla landets länstrafikbolag om hur de vill underlätta för turister så svarar Östgötatrafiken att turister och fritidsresenärer inte är utpekade målgrupper i regionens trafikförsörjningsprogram. I landet som helhet är det bara åtta av 21 länstrafikbolag som svarar att dessa målgrupper pekats ut som viktiga. 

Det uppdrag som Östgötatrafiken får från regionpolitikerna avspeglas också i utbudet. En av STFs lokalavdelningar i Östergötland rapporterar att de haft personer som inte ens kunnat delta i deras aktiviteter på grund av bristande kollektivtrafik. 

Kollektivtrafiken till STFs boenden i Östergötland varierar. Medan vissa tycker att det fungerar bra är det andra som inte alls håller med. De flesta boenden ser dock ett stort intresse från gästerna att kunna resa kollektivt.

Kollektivtrafikens viktigaste uppdrag är att transportera människor till skola och arbete, men den behövs också för den som är på tillfälligt besök. Om Östgötatrafiken fick i uppdrag att möta även detta behov skulle fler kunna ta sig ut utan egen bil. Det gynnar oss alla. STF vill se att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter gör fritidsresande och turister till utpekade målgrupper i sina trafikförsörjningsprogram. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Politiska utspelet: Partiet vill ha ny busslinje för pendlare och upplösa bolaget Östgötatrafiken

Politiska utspelet: Partiet vill ha ny busslinje för pendlare och upplösa bolaget Östgötatrafiken

Debatt: Regionen måste ta barnkonventionen på allvar

Regionen måste ta barnkonventionen på allvar

Debatt: KD har förslagen för en förbättrad kollektivtrafik

KD har förslagen för en förbättrad kollektivtrafik

Debatt: Vi väntar på en buss som aldrig kommer

Plötsligt besked om banarbete skapar problem för östgötapendeln – tåg ställs in och turer flyttas

Plötsligt besked om banarbete skapar problem för östgötapendeln – tåg ställs in och turer flyttas
Visa fler