Gårdsförsäljningens vara eller icke vara –det är frågan

Vi i den lokala föreningen Gustaf Wasa av IOGT-NTO i Vadstena, vill utmana den rådande normen i vårt samhälle där alkoholkonsumtion är mer accepterat än ett aktivt och medvetet val av en nykter livsstil.

Debatt 20 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför vill vi uppmärksamma den pågående debatten om försäljning av lokalproducerad alkohol på våra gårdar. Det handlar om att de som tillverkar alkohol, även om det görs på ett hantverksmässigt och småskaligt sätt, ska få tillåtelse att sälja sina produkter direkt till kund i stället för genom Systembolaget som idag. Självfallet motsätter vi oss detta.

 

Vår farhåga med att tillåta gårdsförsäljning av alkohol är att det kommer att drivas ur ett vinstintresse istället för värderingsmässigt så som det görs via Systembolaget. Att statistik och forskning påvisar alkoholens skador är ingen nyhet för den moderna människan. Alkoholens baksidor drabbar inte bara de som dricker utan även deras familjer. 

Även om vi inom Gustaf Wasa av IOGT-NTO vill verka för ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv, är vi inte så pass naiva att vi inte förstår att det är en kulturell samhällsförändring som behöver ske – där olika intressen behöver beaktas. Och det är här som dilemmat i denna debatt uppkommer.

 

Även om man som lokalproducent har intresse för att skapa sitt hantverk så tillkommer det ett vinstintresse vid egenförsäljning. För utan vinst går det inte att driva ett företag vilket dessa producenter de facto är. Detta motsätter sig Systembolagets uppdrag som går ut på att begränsa konsumtionen av alkohol och därför bedriver försäljningen icke vinstdrivande. Världshälsoorganisationen WHO påvisar just detta verktyg med att begränsa tillgängligheten av alkohol också minskar dess skadeverkningar. Det vore en stor förlust om vårt samhälle ökade alkoholens skador istället för att behålla de nivåer som finns idag. Dock vore det önskvärt om de istället minskade.

Vår strävan är att behålla Systembolagets monopol och inte låta vinstintressen ta över alkoholförsäljningen. Låt människors hälsa och välmående få råda.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa