Förstärk sexköpslagen och avsluta handeln med kroppar

I juletid är det många som skänker en extra tanke, och kanske en slant, till utsatta människor som är hemlösa och ensamma.

"Samtidigt konstateras att många män som köper sex inte uppfattar sitt sexköp som felaktigt. Det som främst oroar dem är i stället att familj, vänner och bekanta ska få veta om det eller att de ska bli dåligt bemötta av myndigheter" skriver debattskribenten.

"Samtidigt konstateras att många män som köper sex inte uppfattar sitt sexköp som felaktigt. Det som främst oroar dem är i stället att familj, vänner och bekanta ska få veta om det eller att de ska bli dåligt bemötta av myndigheter" skriver debattskribenten.

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Debatt2021-12-28 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grupp som däremot ständigt lever i samhällets skugga är kvinnor och barn som utsätts för prostitution och människohandel.

En nyligen presenterad kartläggning av Jämställdhetsmyndigheten visar att omfattningen av detta samhällsproblem är relativt konstant. Även om prostitution i gatumiljö fortsätter att minska i svenska städer ökar antalet webbplatser för försäljning av sexuella tjänster. Digitaliseringen har också lett till att barn riskerar att utnyttjas i större utsträckning än tidigare och inte minst så kallade sugardejtingsidor lockar yngre personer, som troligtvis inte hade köpt eller sålt sex i andra sammanhang, in i prostitution.

Rapporten konstaterar också det vi redan vet, att kvinnor med erfarenhet av prostitution uppvisar höga nivåer av ohälsa, oro och brottsutsatthet. Och att vi måste bryta efterfrågan för att komma åt problemet.

Samtidigt konstateras att många män som köper sex inte uppfattar sitt sexköp som felaktigt. Det som främst oroar dem är i stället att familj, vänner och bekanta ska få veta om det eller att de ska bli dåligt bemötta av myndigheter. 

Att sexköpares fokus främst ligger på det egna lidandet snarare än på konsekvenserna för den som utsätts för sexköp är förstås sorgligt, men det uppmanar också till handling. Det är hög tid att utveckla den nu drygt 20 år gamla svenska sexköpslagen. 

Det var S-kvinnor som tog kampen för att sexköpslagen infördes och vi fortsätter ständigt vårt arbete mot handeln med kvinnors och barns kroppar.

Idag är straffet för sexköp böter eller max ett års fängelse, men i princip ingen lagförs för brottet. Bötesbelopp betalas vanligtvis ut på plats och förövarens stora oro, att utomstående får veta om brottet, blir därmed obefogad. För att visa på brottets allvar och avskräcka fler från att köpa sexuella tjänster anser S-kvinnor att sexköp alltid ska leda till ett frihetsberövande straff. Förslaget finns redan med i en statlig utredning, som nu måste bli lagstiftning.

Utöver detta krävs att sexköp prioriteras högre med mer resurser och att samverkan mellan olika samhällsinstanser förstärkas. Vidare måste den svenska sexköpslagen gälla för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands, sugardejtingsajter måste förbjudas och orosanmälan ska göras när sexköparen är förälder. 

Med en förstärkt sexköpslag kan Sverige fortsätta att gå i täten mot prostitution och människohandel och tydligt visa att handel med människors kroppar alltid är oacceptabelt.