För oss är en stark allmännytta är en självklarhet

Inför valet 2018 kunde vi läsa i MVT hur två ledande moderater ville sälja ut över 1400 av Bostadsstiftelsen Platens lägenheter.

Debatt 4 mars 2021 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man menade på att bostadsstiftelsen var en alltför stark aktör på den kommunala marknaden och att man ville lägga över en större del av bostadsansvaret på den privata marknaden. Vem som skulle ta ansvar för de som står allra längst ifrån bostadsmarknaden var dock oklart – vem skulle säkra boende för de med svag ekonomi, de arbetslösa, de sjukskrivna, de nyanlända och våra unga? 

Det kunde Alliansen inte svara på. Föga förvånande, då borgerlig politik handlar om att lägga över ansvaret på individen och minimera kostnaderna för vår välfärd. Nu har Alliansen beslutat att en bolagisering av Platen ska utredas vidare utifrån ett liggande förslag som är minst sagt undermåligt.

 

För oss Socialdemokrater är en stark allmännytta en självklarhet och ett viktigt verktyg för en mer inkluderande, jämlik och jämställd kommun. Bostadsstiftelsen Platen är idag en viktig aktör på Motalas bostadsmarknad. Stiftelsen förvaltar över 5 700 hyreslägenheter i såväl centralort som i landsbygdsområden. I Platens lägenheter bor omkring 10 000 Motalabor. Stiftelsen är välskött, arbetar aktivt för social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet och bidrar till en jämlik bostadsmarknad i Motala kommun.

 

Utredningen om en ny ägarstyrning skapar många frågor. Konsekvensanalys och effektbeskrivning saknas helt. Vad som återstår är ett ogrundat förslag vars konsekvenser är okända. Detta gör oss oroliga.

 

En ny ägarstyrning kommer få påverkan på beslutsgångar: maktfördelningen förändras och således även möjligheten till inflytande. Ett avkastningskrav kommer självklart att påverka såväl hyresgäster som anställda. Det riskerar att slå mot framtida underhåll av bostadsbeståndet, hyrorna kan komma att höjas och det riskerar också att slå mot eventuell nyproduktion. 

Om vinsten ska tas ut från bolaget så finns det mindre medel att återinvestera. För hyresgästerna riskerar detta att orsaka en dubbelbeskattning - dels så ska kommunskatten betalas, men utöver det går även en del av hyran in och betalar för den kommunala verksamheten. 

 

Vad som är ännu mer oroväckande utifrån de beslut som tagits av Alliansen samt Sverigedemokraterna är att vi riskerar en totalt privatisering av allmännyttan – som då inte längre är någon allmännytta. Alliansen har aviserat att man vill samverka mer med det privata i bolagsform och om Platens lägenheter nu förs över till ett bolag – vad händer om Alliansen säljer av en del av bolaget till en extern aktör? Var finns då den kommunala rådigheten över bostadsbeståndet?

 

Alliansen har varit tydliga med att privatiseringar är deras mål. Först försökte man privatisera Strömsborg, sedan lade man ut Nämndemansgatan i extern drift. Skogsborg såldes ut. Härnäst tycks det vara bostadsbeståndet som ligger i farozonen, och vi är minst sagt oroade. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stor politikerdebatt arrangeras i Motala ▪ Skolor och hallar på agendan ▪Allmänheten bjuds in

Stor politikerdebatt arrangeras i Motala  ▪ Skolor och hallar på agendan  ▪Allmänheten bjuds in

Insändare: Avskaffa marknaden inom välfärden

Avskaffa marknaden inom välfärden

Debatt: Vi måste satsa på och prioritera Motalas unga

Vi måste satsa på och prioritera Motalas unga