Felaktiga påståenden i debatter av S

På det senaste kommunfullmäktigemötet förekom debatt om kommunens investeringar under 2023.

Debatt 7 september 2022 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag menade att tack vare att Alliansen i Motala nu har gjort omställningar och effektiviserat i kommunens verksamheter under denna mandatperiod, så kan nu kommunen redovisa goda ekonomiska resultat. Detta är väsentligt då resultatet ska användas till att bekosta investeringar och därmed kan man begränsa upplåningsbehovet.

Oppositionsrådet Elias Georges (S) replikerade och påstod att antalet personer har minskar med 50 personer inom bildningsnämnden och lika många inom socialnämndens verksamhetsområde. Resultatet blir då att personalen får springa fortare, sade han. Om man läser i kommunens tertialrapport framgår det dock att verksamheterna inom socialnämndens område istället har ökat med motsvarande 30 årsarbetare under det senaste året. Det är framför allt antalet sjuksköterskor som har ökat.

 

Totalt i kommunen har antalet årsarbetare minskat med tre personer till 3942 stycken under det senaste året. Den påstådda minskning med 50 årsarbetare inom socialnämndens verksamhet var alltså i verkligheten en ökning med 30 årsarbetare.

Även i debatten mellan ungdomsförbunden på Platengymnasiet förra veckan hävdade SSU-debattören att Motala kommun endast har ett ettåriga IOP-avtal med kvinnojouren Motala/Vadstena. Detta är fel. Kommunen har ett treårigt avtal. Detta för att kvinnojouren ska kunna ha en god planering för sin verksamhet.

Socialdemokraterna verkar bli allt mer desperata i valrörelsen när man sprider felaktiga uppgifter i debatterna.

 

Kjell Fransson (L), vice gruppledare och kommunfullmäktigeledamot i Motala kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa