Ett målmedvetet arbete pågår för att fler ska få donera

Lisa Kirsebom skriver i sin debattartikel att vi i Sverige och i vår region kan bli bättre på organdonation. Det kan vi absolut!

Debatt 18 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Så kan länet bli bättre på organdonationer" 5/10.

Det pågår dock ett intensivt och målmedvetet arbete nationellt och regionalt-lokalt i Östergötland och i den Sydöstra sjukvårdsregionen för att fler ska få möjlighet att skänka sina organ efter döden och därmed kan fler bli transplanterade. 

Transplantation av organ är en etablerad och framgångsrik behandling vid grav svikt i vitala organ som njurar, hjärta, lungor och lever. Liv kan räddas och livskvaliteten höjs påtagligt hos de transplanterade. Transplantation sparar också pengar för hälso- och sjukvården, tillexempel är dialys mycket kostsamt och efter en njurtransplantation behövs inte längre denna behandling. Många väntar på en transplantation men alla kan inte få denna behandling då organ saknas.

Vi har en hög donationsvilja i Sverige, åtta av tio tillfrågade är positiva till att skänka sina organ efter döden. Det är hälso-och sjukvårdens uppgift att ha en väl fungerande donationsverksamhet för att möta denna vilja och göra det möjligt för fler att donera och därmed kan fler transplanteras.

 

Glädjande ser vi i Sverige en positiv utveckling där allt fler fått möjlighet att donera sina organ efter döden. 2019 rapporterades den högsta siffran någonsin med 191 donatorer. Denna positiva utveckling gäller även i Sydöstra sjukvårdsregionen där Region Östergötland, Kalmar och Jönköping ingår. Trots en nationell nedgång i antal donatorer under 2020 fortsatte Sydöstra sjukvårdsregionen att öka antalet donatorer. Detta trots tidvis hög belastning på våra intensivvårdsenheter under pandemin. Denna uppgång uppmärksammades också i Socialstyrelsens Lägesrapport ”Organ och vävnadsdonationer i Sverige för 2020”. 

I Sydöstra sjukvårdsregionen arbetar vi målmedvetet för att förbättra och professionalisera donationsverksamheten. Några exempel på detta:

 

Vi har idag donationsansvariga läkare och sjuksköterskor (DAL och DAS) på alla IVA på våra sju sjukhus i regionen. En gemensam uppdragsbeskrivning införs. De donationsansvariga ska tillsammans med verksamhetschefen verka för att medarbetarna på IVA har adekvat utbildning inom donationsområdet och att alla möjliga donatorer uppmärksammas. Kvalitetsindikatorer avseende donation ska följas, analyseras och rapporteras till det svenska intensivvårdsregistret. 

I Region Östergötland har vi sedan flera år tillbaka donationsspecialiserade sjuksköterskor DOSS som stödjer donationsprocessen på våra IVA i Linköping och i Norrköping. De finns i beredskap dygnet runt. Deras arbete bidrar till en hög kvalitet i donationsprocessen och trygghet för läkarna och sjuksköterskorna då organdonation är en sällan förekommande process.

 

Vi inför nu DCD (donation efter cirkulationsstillestånd), en kompletterande donationsprocess som innebär att fler kan få möjlighet att donera sina organ efter döden. Först ut är US i Linköping och VIN i Norrköping som i veckan fått en gemensam utbildning av donations- och transplantationsteamet från Sahlgrenska i Göteborg enligt det Nationella DCD-protokollet.  Planen är att fler sjukhus i Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att kunna få utbildning och kunna erbjuda DCD under 2022. 

Vidare arbetar regionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska, RDAL och RDAS med information, stöd och utbildning för Sydöstra sjukvårdsregionens DAL och DAS. Regionala utbildningstillfällen anordnas. Utbyte av erfarenheter och kunskap förmedlas. Viktigt är också undervisning om donation på grund-och vidareutbildningar för sjuksköterskor och läkare ett prioriterat område. 

 

Vi ser sammanfattningsvis en försiktigt gynnsam utveckling för donationsverksamheten i Östergötland och i hela den Sydöstra sjukvårdsregionen. För att denna positiva utveckling ska kunna fortsätta krävs en fortsatt professionalisering och struktur i stället för som tidigare ett beroende av eldsjälar för ett gott resultat. Vi strävar mot ett framgångsrikt donationsfrämjande arbete med tydliga mål och tillräckliga resurser avsatta för detta viktiga arbete.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Man med hjärtinfarkt uppmanades åka egen transport till sjukhus – avled efter hjärtstopp

Man med hjärtinfarkt uppmanades åka egen transport till sjukhus – avled efter hjärtstopp

Debatt: Vårdförbundet: Sjuksköterskorna måste värderas högre

Vårdförbundet: Sjuksköterskorna måste värderas högre

Larmet från akuten: "De kan få ligga i flera timmar på en sketen brits"

Larmet från akuten: "De kan få ligga i flera timmar på en sketen brits"

Debatt: Satsa på hållbart arbetsliv för vårdens medarbetare

Debatt: Behovet av en trygg graviditet tar inte semester

Behovet av en trygg graviditet tar inte semester
Visa fler