En utvärdering av den kylda maten är ett måste

Maten är ju mycket viktig genom hela livet. Det vet vi alla av egen erfarenhet. Många äldreforskare framhåller också ofta, att maten inte blir mindre betydelsefull när man blir äldre utan tvärt om, då är det ännu viktigare att stimulera matglädjen och aptiten och därmed ett bra näringsintag!

"Tyvärr har jag ännu över ett år efter införandet av den kylda maten inte sett några resultat av en sådan i mitt tycke självklar utvärdering" skriver debattskribenten.

"Tyvärr har jag ännu över ett år efter införandet av den kylda maten inte sett några resultat av en sådan i mitt tycke självklar utvärdering" skriver debattskribenten.

Foto: NORA LOREK / TT

Debatt2022-05-19 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vadstena kommun erbjuder service i form av matdistribution. Matdistributionen beviljas personer som av fysiska, psykiska eller sociala skäl inte klarar av att laga mat själv.

Fram till våren 2021 levererades varm mat, som mottagarna uppskattade och var mycket nöjda med, men då beslöt socialnämnden på förslag från tjänstemän, att man av besparingsskäl istället skulle leverera kyld mat.

Vi var ett antal politiker som motsatte oss den här förändringen. 

Att just de cirka hundra invånare i vår kommun som har det allra svårast, att ordna sin mat skulle få sämre förutsättningar än alla vi andra, att få nylagad varm mat. Kanske under resten av sina liv.

Flera av ”matmottagarna” har också hört av sig och starkt beklagat förändringen.

Jag lämnade i september 2021 in en motion där jag föreslog att en utvärdering skulle göras av övergången från nylagad varm mat till kyld mat. Förslaget innebar att man naturligtvis skulle fråga matmottagarna hur dom upplevde förändringen, men också vilka eventuella konsekvenser personalen iakttagit medicinskt och trivselmässigt.

Jag skrev också att om det var möjligt att utan alltför stora kostnader räkna fram de ekonomiska konsekvenserna av förändringen så skulle det vara mycket intressant att få fram dem.

Jag fick svaret att man skulle göra en sådan utvärdering. Tyvärr har jag ännu över ett år efter införandet av den kylda maten inte sett några resultat av en sådan i mitt tycke självklar utvärdering. Det borde ha ingått i det ursprungliga förändringsbeslutet från varm till kyld mat, att en sån utvärdering skulle göras efter max tre månader. Längre tid behövs ju inte.

Jag anser fortfarande att det var fel att gå över från nylagad varm mat till kyld mat för dessa personer, men när man nu gjorde det var det minsta man kunde begära att det gjordes en ordentlig utvärdering inom rimlig tid.

Så här får man inte behandla våra tröttaste och svagaste medborgare. Gör utvärderingen omedelbart!