En kamp för campus – och för skolan

Det är skolavslutningstider. Snart sjungs ...”den ljusnande framtid är vår” av lyckliga, frihetslängtande och optimistiska studenter i vita mössor. Men vad är det för framtid som väntar? Och hur har vägen dit sett ut?

"Campus Motala skulle bli en magnet för unga människor från andra delar av landet och kunna leda till tillväxt och möjlighet för våra företag att utvecklas" skriver representanter från Centerpartiet.

"Campus Motala skulle bli en magnet för unga människor från andra delar av landet och kunna leda till tillväxt och möjlighet för våra företag att utvecklas" skriver representanter från Centerpartiet.

Foto: Thomas Augustsson

Debatt2022-05-22 12:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan en bra utbildning blir livet mycket svårare. Både förskola, grundskola och gymnasium måste hålla hög kvalitet och elever och lärare måste ha rimliga förutsättningar i sina respektive roller. Det duger inte att elever får misslyckandet gnuggat i ansiktet redan i unga år. Men det duger heller inte att ungdomar utbildas till yrken där det inte finns jobb, samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter duktigt yrkesfolk. 

Centerpartiet i Motala vill se en mycket tydligare koppling mellan skola, högre utbildning och jobb. Vi vill öka tryggheten i skolan, stärka lärarens roll och förbättra integrationsarbetet. För oss är det prioriterat att skapa trygghet och ordning i skolan. Elever som inte ens kommer till skolan kommer inte att klara utbildningen. Därför vill vi skapa familjecentraler där elevhälsa och socialtjänst samarbetar för att stötta familjer. 

Fler kompetenser, såsom en stärkt elevhälsa och socialsekreterare, behöver finnas i skolan. Lärare ska få vara lärare. Och för elever med låg närvaro skapas Tillbaka-till-skolan-team. Tidiga insatser i förskola, skola och på fritids måste få kosta, de resurser som avsätts får man tillbaka många gånger om, istället för att barn och elever slås ut på ett tidigt stadium. Skolor måste finnas på ett rimligt avstånd från eleverna, särskilt i de lägre årskurserna. Det innebär att mindre enheter behöver finnas på landsbygden.

Att kunna få jobb efter avslutad utbildning är förstås nödvändigt. Därför vill vi i Centerpartiet öka samarbetet mellan gymnasieskolans yrkesinriktade program, Teknikcollege och arbetsmarknaden, både privata och offentliga arbetsgivare. Utbildningen vinner på det, arbetsgivarna vinner på det. Att inte kunna expandera sitt företag på grund av att det inte finns kompetenta människor att anställa är ett stort problem som vi måste lösa! Vi vill också se ett handslag med företag i Motala om att anställa en nyanländ. Egen försörjning är kanske det allra viktigaste steget mot att integreras i det svenska samhället.

Centerpartiet i Motala har länge drivit frågan om ett universitetscampus. Ett campus i Motala skulle innebära att dörren till högre utbildning ställs på vid gavel, både för motalaborna men också för inflyttande ungdomar. Campus Motala skulle bli en magnet för unga människor från andra delar av landet och kunna leda till tillväxt och möjlighet för våra företag att utvecklas. Utbildningarna på Campus ska utformas i nära samarbete med näringslivet och andra arbetsgivare i Motala. Vi ska utbilda våra unga till yrken och roller som vårt samhälle behöver!

Oavsett om man är en blivande förskoleklasselev som med pirr i magen ser fram emot skolstarten eller en gymnasist som snart får ta på den vita mössan har man rättigheter och skyldigheter. Rätten till en bra skolgång och chans till vidare studier, skyldigheter att alltid göra sitt bästa. Men man ska också ha möjligheter. Vi i Centerpartiet i Motala vill ge alla barn och unga möjligheten att bli sina bästa jag. Och det är i skolan framtiden börjar.