Det starka samhället bygger vi gemensamt

Moderaterna och Alliansen använder parollen “Vi får saker gjorda” för att sammanfatta den här mandatperioden. Vi anser inte att stora delar av deras förslag är något att stoltsera med och flera förslag har vi lyckats stoppa.

Debatt 30 juli 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alliansens utförsäljningar och försök till privatiseringar kommer nog inte med i deras att få saker gjorda-lista. Initiativet att privatisera vårdboendet Strömsborg som vi lyckades förhindra. Förlängning av avtalet med Vardaga trots påvisade problem bara två veckor innan avtalet förlängdes, samt att Alliansen låter Attendo driva vårdboendet på Nämndemansgatan. Vi har alla via lokalmedia kunnat ta del av hur detta boende bedrivs. Larmen från Nämndemansgatan upphör inte. Vi kan konstatera att Alliansens privatiseringsförsök och utförsäljningar inte givit den effekt man avsett och det är på tiden att se över den förda politiken. Du ska kunna lita på välfärden. 

Inte heller nämns socialnämndens fortsatt och historiskt dåliga ekonomiska resultat under tre år. Under åren 2020–2022 har kommunen fått utökade generella statsbidrag motsvarande 147 miljoner för att trygga välfärden. Utöver dessa medel har kommunen fått andra kompensationer, exempelvis ersättning för sjuklönekostnader. Utan den S-ledda regeringens välfärdsmiljoner hade kommunens ekonomiska resultat visat röda siffror under hela mandatperioden. Samtidigt har Alliansen nu två gånger gått emot revisionen i kommunfullmäktige och inte tilldelat socialnämnden en anmärkning. Tala om att få saker gjorda! En sak är säker och det är att vi kommer göra vårt yttersta för att sätta välfärden främst och ta tillbaka kontrollen över den.

Vi har i opposition tagit många strider mot Alliansen och lyckats driva igenom bra socialdemokratisk politik. En fråga som vi kämpat för och som är på plats är bland annat ett utökat stöd till Motala kvinnojour med långsiktig finansiering genom IOP-avtal. Vi lyckades även avvärja nedläggning av Hälsocenter. Genom Hälsocenter skapar vi förutsättningar för det hälsosamma åldrandet och en hög livskvalitet livet igenom. Alliansen ville även övervältra kostnader på taxekollektivet av företagens avfallslämnande på kommunens återvinningscentraler, vilket varken är rättvist eller tillåtet. Vi lyckades få igenom en rättvist och hållbar avgift. Vi ville sluta klyftan mellan stad och landsbygd bland annat genom inrättandet av offentliga servicepunkter i kommunens landsbygdsorter, vilket infriats i Fornåsa. 

För att summera vad vi prioriterar så handlar det om att ta ansvar för vår gemensamma välfärd. Vi måste våga prioritera vad som faktiskt är viktigt på riktigt. Vi tar även ansvar för den ekonomiska utvecklingen genom att planera strategiskt och vi skapar en långsiktig hållbarhet genom satsningar på det förebyggande arbetet. Vi vet att det starka samhället, det bygger vi gemensamt. Vi ska ta hand om den äldre generationen som byggt upp vårt starka välfärdsland, samtidigt som vi satsar på nästa generation Motalabor. Lösningen är inte att dra ner på antalet undersköterskor eller att privatisera våra vårdboenden och skolor. Vi väljer att satsa på välfärden – på våra kommunala förskolor, skolor och äldreomsorg. De som burit Motala genom pandemin förtjänar bättre än privata vårdgivare som sätter ekonomisk vinst framför deras arbetsmiljö.

Tillsammans bygger vi ett bättre och tryggare Motala för alla. Motala kan bättre!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa