Det är dags att förverkliga Campus Motala

Under industrikrisens 1970-tal drabbades Motala hårt. Ett antal mindre industrier har etablerat sig under åren som gått, men vi ser att kommunen fortfarande är känslig för konjunkturernas växlingar.

Debatt 30 maj 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utbildningsnivån i Motala är fortfarande lägre än riksgenomsnittet, stadens ekonomi vilar tungt på tillverkningsindustri och Motala befinner sig delvis i skuggan av de större städerna Linköping och Norrköping. Så här skulle det inte behöva vara!

 

Under ganska många år har högskolor fått universitetsstatus, en utveckling som stundtals mötts av kritik. Nivån på utbildningarna sjunker, har det hävdats. Man kan diskutera den kritiken, men visst finns det en sanning i att ett lärosäte behöver hålla en hög nivå och ha en god kvalitet på både grundutbildning och forskning. Centerpartiet vill därför att universiteten ska sprida sin kunskap till fler genom att starta Campus på fler orter.  

 

Det finns flera exempel på lyckade campussatsningar: Norrköping (Linköpings universitet), Helsingborg (Lunds universitet), Gotland (Uppsala universitet). Men det skulle kunna finnas betydligt fler. Att akademiska utbildningar ska finnas på många platser, att lärosätena utvecklar samarbeten med kommuner där sådana utbildningar inte finns idag, det är riktigt god centerpolitik! 

En bred satsning på campusetableringar runtom i landet är ett stort och viktigt steg när det gäller decentralisering, demokratisering och tillgängliggörande av högre utbildning och är en självklarhet i Centerpartiets arsenal av åtgärder för att hela landet ska leva.

 

Låt oss stanna vid Norrköping en stund. Det är också en kommun som drabbades hårt av industrikris och dessutom regementsnedläggningar. Idag är city blomstrande och fyllt av liv. Vad hände? Norrköping fick ett Campus! Förutom den energi som studenterna bidrar med har hela city fått ett lyft och Campus har också fått långsiktiga effekter för Norrköping. När man är klar med sin utbildning kanske man väljer att stanna och etablera sig i staden. Det leder till tillväxt, skatteintäkter och en befolkning som ökar. Norrköping vände utvecklingen och det kan Motala också göra. 

 

För Motala skulle en campusetablering, förutom att ge jobb till orten, också locka studenter hit, studenter som sedan kanske skulle välja att bo kvar. Dessutom skulle motalaungdomarna inte, som nu, tvingas söka sig bort för högre studier. En annan effekt av Campus Motala blir ett bättre företagarklimat, med kvalificerade personer som kan söka de jobb som uppstår. Motalas befolkningstillväxt är mycket liten idag, men målet är en ökning med några procent per år. Där passar satsningen som hand i handske. 

 

Vilka utbildningar skulle passa på Campus Motala? Dels skulle det kunna handla om universitetsutbildningar med inriktning mot jordbruk, vatten, vind eller industri – ett arv vi stolt bär med oss. Ett annat alternativ skulle kunna vara utbildningar inom framtida bristyrken. Behovet av förskollärare, lärare och sjuksköterskor är stort i Sverige.

Näringslivet i Motala kommer att bjudas in på ett tidigt stadium, för att kunna vara med och påverka det fortsatta arbetet. Självklart är det viktigt att innehållet i ett Campus Motala matchar de behov som företagen ser!

Vi centerpartister brinner för allt det som händer och skulle kunna hända utanför storstäderna. Det är dags för Motala att satsa stort och vi tänker vara drivande i etableringen av Campus Motala.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Politiker kan köra över tjänstemännen och ge tillstånd till ny förskola

Politiker kan köra över tjänstemännen och ge tillstånd till ny förskola

Motala samarbetar om gymnasieutbildningar: "Vi vill ligga i framkant här"

Motala samarbetar om gymnasieutbildningar: "Vi vill ligga i framkant här"

Nämnden om skolutredningen: "Känslig politisk fråga"

Nämnden om skolutredningen: "Känslig politisk fråga"

Regnbågsveckan avslutades med Vadstena Pride

Regnbågsveckan avslutades med Vadstena Pride

Nu ska Motalas kök kristestas ▪ Knypegård: "Vi kan inte bara ställa oss och säga, nu går vi hem"

Nu ska Motalas kök kristestas ▪ Knypegård: "Vi kan inte bara ställa oss och säga, nu går vi hem"
Visa fler