Bygg ut återvinningen innan nya gruvor etableras

I Sverige är det självklart att vi har ett rent och gott dricksvatten i våra kranar. Men det som är självklart idag är inte självklart i framtiden, om vi inte värnar om det.

Debatt 26 januari 2022 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 2010 pågår ett ärende om en gruva för sällsynta jordartsmetaller, REE, i Norra Kärr högt ovanför Vättern strax norr om Gränna, där ett kanadensiskt bolag har ansökt om att få bryta metallerna. Ärendet ligger nu på regeringens bord. Många gruvföretag vädrar morgonluft sedan den nytillträdda näringsministern har uttalat att han ”älskar gruvor”.

Det är för närvarande stor press på Sverige, både från EU och inom landet, att öppna nya gruvor. Viktiga argument som förs fram är att det är vår moraliska skyldighet att bidra med de naturtillgångar vi har i den fossilfria omställningen av samhället. Ett annat viktigt argument är att vi måste bryta Kinas dominans på marknaden.

 

Det låter ju bra. Men i praktiken har vi ingen kontroll över vad metallerna kommer att användas till. De kan gå till rysk vapenindustri likaväl som till en svensk batterifabrik. Metallerna handlas på världsmarknaden och svenska staten har – så vitt vi vet – ingen möjlighet att ställa krav när metallerna väl har utvunnits. Och vad händer om det kanadensiska företaget blir uppköpt av ett statligt kinesiskt företag? 

En gruva i Norra Kärr med all kringverksamhet i form av avfallsupplag, sedimentationsdammar och tunga transporter skulle inte enbart förstöra livsmiljön för de hundratals fastighetsägarna och företagarna i området. En gruva högt ovanför en av Europas viktigaste färskvattentäkter skulle också riskera dricksvattnet för 250 000 svenska hushåll. 

 

Behöver vi förstöra vår natur med nya gapande gruvhål och vårt rena dricksvatten med lakvatten från nya gruvor? Nej – det finns alternativ! Utvinning ur bergkross från redan anlagda gruvor samt ökad återvinning inom EU av elektronik borde rimligtvis utredas innan vi öppnar nya gruvor. Det svenska statliga gruvbolaget LKAB beräknar exempelvis att de i sitt befintliga gruvavfall har tillräckligt med REE för att tillgodose 30 procent av Europas behov.

 

Enligt Energimyndigheten säljer svenska elektronikåtervinningsföretag idag vidare litiumjon-batterier till Kina och Sydkorea för återvinning. RISE anser att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster av en ökad batteriåtervinning i Europa. En ökad återvinning inom EU skulle också minska Kinas dominans på marknaden för REE.

Sverige bör ta ett helhetsgrepp om hur återvinning av metaller kan säkerställas och effektiviseras. Utvinning ur befintligt gruvavfall och återvinning borde vara mer hållbart och lönsamt än att öppna nya gruvor. Så är det inte idag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa