Besked om Kvinnojouren höll inte

Risken finns att det kommunala bidraget till Kvinnojouren minskas med en halv miljon, från 600 000 till totalt 100 000 kronor, skriver Anders Andersson (V) och Elin Frank (V).

Debatt 6 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valrörelsen för drygt ett år sedan lämnades besked från allianspartierna om hur de ställde sig till Kvinnojourens arbete:

L: ”De ekonomiska avtalen ska vara rimliga och långsiktiga, minst tre år, helst fem. Med långsiktighet menar vi att det blir en trygghet i organisationen, bra arbetsvillkor och möjlighet att kunna se framåt”.

M: ”Vår ambition är att ideella verksamheter, såsom kvinnojouren ska ges ett flerårigt ekonomiskt stöd inom ramen för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal, för att kunna ha en kontinuitet och långsiktighet i sitt arbete”.

KD: ”Vi står bakom nuvarande avtal och ser gärna långa avtal med stabila förutsättningar”.

C: ”Finansieringen ska vara stabil och långsiktig så att kvinnojouren kan fokusera på sin kärnverksamhet”.

(Citaten är hämtade från Kvinnojourens skrivelse till socialnämnden, där de redovisade de svar de fick in från partierna i valrörelsen på frågan om Kvinnojourens framtida finansiering.)

Nu frågar man sig hur de som röstade på något av allianspartierna och trodde på deras uttalanden känner sig när bidraget till Kvinnojouren från socialnämnden mer än halveras, från 250 000 till 100 000 kronor, och garanteras bara för ett år.

Samtidigt är det oklart om det kommer något bidrag alls från kommunstyrelsen, som tidigare lämnat 350 000 kronor i bidrag. Risken finns med andra ord att det kommunala bidraget minskas med en halv miljon, från 600 000 till totalt 100 000 kronor.

Vänsterpartiet i socialnämnden yrkade, med instämmande från Socialdemokraterna, på att nämnden skulle lämna oförändrat bidrag på 250 000 kronor varje år under tre år, för att ge Kvinnojouren möjlighet att kunna fokusera på sitt viktiga arbete att finnas som stöd för kvinnor och barn som drabbas av våld i hemmet. 

Men detta förslag röstades alltså ner av Alliansen. SD, som under valrörelsen lovade ökade anslag till kvinnojouren, ville inte ens stötta alliansens förslag utan yrkade på att Kvinnojouren skulle bli helt utan bidrag för 2020. 

När Kvinnojouren nu bjuder in socialnämndens ledamöter för att ge sin bild, meddelar nämndens ordförande att eftersom beslutet är fattat finns ingen anledning för allianspartierna att komma på ett sådant möte.

Vad säger Alliansens och SD:s företrädare nu till de som riskerar att bli utan kvinnojourens hjälp? Det kanske kan vara en tröst att de kan få parkera gratis på torget på lördagarna.

Anders Andersson (V), Elin Frank (V), socialnämnden i Motala

Ämnen du kan följa