Behovet av en trygg graviditet tar inte semester

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och Vårdförbundet, där majoriteten av Sveriges organiserade barnmorskor finns, vill lyfta vikten av barnmorskor och rätt förutsättningar.

"Att dra ner på verksamheten under några kritiska veckor under sommaren har blivit standard" skriver representanter från Vårdförbundet i Östergötland.

"Att dra ner på verksamheten under några kritiska veckor under sommaren har blivit standard" skriver representanter från Vårdförbundet i Östergötland.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-05-04 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En förutsättning är att höja grundbemanningen. Från att ha varit mars har nu juli blivit den månad som flest födslar sker, ändå ser vi förlossningsrum stängas och tillgängligheten begränsas. Barnmorskorna är för få sommar efter sommar. Detta måste få ett stopp.

Vi vet med tidigare erfarenheter i förlossningsvården i Östergötland att en god grundbemanning har stor betydelse för det medicinska utfallet och kvalitén på den vård vi bedriver. Efter en gemensam händelseanalys med förlossningsklinikerna i länet efter ett par allvarliga händelser 2006 så beslutade ledningen sig för att anställa fler barnmorskor. Detta ledde till att man kunde införa arbetssätt, bedriva förbättringsarbeten, sänka övertidstimmar och få en mer optimal arbetsmiljö, vilket framförallt resulterade i goda medicinska resultat – ett bättre omhändertagande av mamma och barn, men också ekonomiska vinster. Men den erfarenheten så är både vi fackliga representanter och våra kollegor oroliga hur vi ska bibehålla en god vård med den låga grundbemanningen av barnmorskor som just nu råder i länet.

Barnmorsketätheten här i Östergötland är enligt Socialstyrelsens senaste siffror 33 barnmorskor på 10 000 kvinnor i fertil ålder vilket placerar Östergötland på plats 21 av alla 21 regioner. Dock redovisar Socialstyrelsen att Sveriges samtliga 21 regioner har brist på barnmorskor, vilket innebär att bristen är större än tidigare år.

Att dra ner på verksamheten under några kritiska veckor under sommaren har blivit standard. Att flytta barnmorskor från öppenvården till förlossningsvården är ingen lösning, då det förbyggande arbetet är helt grundläggande för att behålla den låga mödra- och spädbarnsdödligheten vi har i Sverige. Också i öppenvården dras tillgängligheten ner på sommaren med bland annat framflyttade efterkontroller, tillgången till preventivmedelsrådgivning och mottagningar för förlossningsrädda. Men behoven är inte mindre på sommaren. 

För att lösa den akuta situationen i förlossningsvården ser vi inget annat än att Regionen måste ta ett krafttag och backa upp förstalinjens chefer och gemensamt se vilka lösningar som är genomförbara. En åtgärd som bör ses över snarast är att avlasta all personal som barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor med städ och andra icke yrkesspecifika arbetsuppgifter så att de får ägna sig åt patienterna.  

Vårdförbundet har flera visioner och mål bland annat en barnmorska – en födande. Sveriges kommuner och regioner, SKR, stödjer redan detta och ekonomiska medel finns. Ytterligare insatser och förändringar som behövs göra för att få bibehålla och rekrytera barnmorskor till förlossningsvården är: 

- Organisera om kvinnovården med fler vårdalternativ och vårdmodeller så som en barnmorska – en födande och enheter där barnmorskor leder och utvecklar verksamheten.

- Anställ fler barnmorskor och se till att lönen speglar barnmorskans akademiska utbildning, kompetens och svårighetsgraden i yrket.

- Se över arbetstidsförläggningen och ge förutsättningar till heltidsarbete, fredat privatliv, tillräcklig vila och återhämtning.