Avskaffa lärarnas administrativa arbetsbörda – Nu!

"Många lärare vittnar om krav på dokumentation ”för säkerhets skull” trots avsaknad av nationella påbud" skriver representanter från Lärarnas Riksförbund.
"Många lärare vittnar om krav på dokumentation ”för säkerhets skull” trots avsaknad av nationella påbud" skriver representanter från Lärarnas Riksförbund.

Inför terminsslutet känner många lärare av en arbetsbelastning som är orimligt hög.

Debatt 8 december 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det saknas stöd för krävande elever som blivit fler. Det saknas vikarier. Resurserna är otillräckliga och många lärare känner en frustration över att inte räcka till.

 

Vi lärare har länge larmat om att just kraven på dokumentation äter tid från vårt kärnuppdrag, undervisningen. Många lärare vittnar om krav på dokumentation ”för säkerhets skull” trots avsaknad av nationella påbud. Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som andra personalkategorier förmodligen skulle kunna sköta bättre genom tydlig arbetsuppdelning. 

Av alla skolans bekymmer borde detta vara det enklaste att åtgärda. Men inget händer! Hög administrativ arbetsbelastning sticker ut år efter år när vi frågar lärare om deras arbetsmiljöproblem. Nästan 60 procent av lärarna anger administration och dokumentation som ett problem, visar resultatet från Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöenkät med 3500 lärare.

 

När regeringen förra året gav Statskontoret i uppdrag att utreda hur klagomål hanteras inom skolväsendet var målsättningen klart formulerad: Lärares och rektorers dokumentationsbörda ska minska och elever ska få snabbare hjälp.

Det krävs en balanserad arbetssituation för att få tid till att utföra god undervisning. Att undervisa är det som lockar unga människor att utbilda sig till lärare. Administration och kringuppgifter som upptar arbetstid och stjäl tid ifrån kärnuppdraget riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket. Det är vad vi minst av allt behöver när skolan skriker efter utbildade lärare. I stället är det lärarnas orimliga arbetsbörda och dess solklara koppling till lärarbristen som borde hålla våra skolansvariga vakna på nätterna. Hur skulle det vara att låta lärarna koncentrera sig på undervisning?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa