Att ändra sig kan betyda att man är lyhörd

"Många har haft aversioner mot SD. Men sedan ser man att saker och ting förändras och med detta förändrar man sina värderingar" skriver Jan Andersson (SD).

Debatt 3 mars 2021 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här ett svar på en ledare från 23 februari 2021 av Malin Lernfelt.

Världen är föränderlig och när ny fakta eller förändringar uppkommer brukar man värdera dessa och ibland få ändra sin inrotade åsikt, men det är tydligen främmande här, att så kan ske. Att sedan raljera om Oscar eller Mohammed är sjukt lågt. 

Frågan är varför, det får man inget svar på utan det är väl bara att konstatera att det finns en rädsla för att SD skall växa på riksplanet och även kommunalt. Och att det på alla plan tydligen är legalt att skriva, kasta dåligt underbyggda skrivelser och ledare och yttra sig i press och tv över SD.

 

Vissa politiska grupper har insett att på något sätt måste Sverige ”räddas”. Många har haft aversioner mot SD. Men sedan ser man att saker och ting förändras och med detta förändrar man sina värderingar.

Nuvarande regering gör inte det även om skribenten tydligen har en övertro på detta. Att på något sätt få tillbaka ett fritt och riskfritt Sverige, ja det vill man nog, att de inte klarar av det vägrar man att inse. 

Att då den oppositionella politiken kan se, att det finns andra partier, SD som har en klar syn på vad som behövs för att få Sverige på fötterna igen, och Sverigedemokraterna ställer givetvis upp på detta, även om det stör en del. Men det kan inte nog upprepas att stora förändringar måste till för att få bukt för många olägenheter och orättvisor i vårt land.

 

Sverigedemokrater kan på intet sätt acceptera den utveckling som sker med Sverige, vi vill ändra på detta. I vårt samhälle skall alla ha en likvärdig syn på alla, alla skall kunna leva väl utan rädsla.

Vi är vana att vara Sveriges syndabock där alla får ostraffat spy sin galla över, vi är vana vid att alla använder orden demokrati, fri rätt åt alla med mera, men det gäller inte SD. Fel värdegrund är ett uttryck som man många gånger använder som argument för att utesluta SD överallt. Att sedan samma personer predikar om demokrati, lika rättigheter för alla blir ju tvetydigt.

 

Att ändra sig kan betyda att man är lyhörd och respekterar andra. Men med tanke på vår statsministers (ja det gäller merparten av hans ministrar) alla lovord, så har han en annan taktik. Lova så mycket som möjligt, kom med osanningar, skyll alla olägenheter på någon annan. Hur var det nu 2017, före valet lovande Löfven alla pensionär att pensionärsskatten skulle vara avskaffad till 2020. 2021 fick merparten av alla fattigpensionärer en 35-50 kronor i påök.

 

Så jag är ledsen Malin Lernfelt. Ni är inte villiga att se ett framtida Sverige fritt från våld, dräglig vård, pensioner med mera. Jag tycker du skall ägna en ledarartikel vad ni, (jag antar att du är L men man kan ju undra) tänker göra för att åtgärda detta och om du nu till äventyrs skulle göra detta tänk på att visa ”verkstaden” och inte en massa fagra ord. 

Att uttrycka negationer mot andra är lätt men att själv komma med något konstruktivt verkar för er omöjligt. Än har jag hos Liberalerna inte sett någon framåtanda eller nydanande, kan detta vara orsaken till er ”procentsats” på riksnivå?

 

De flesta som har åsikter om politik tar oftast igen egen ställning utan följer något, detta något är, typ ”sandlådementalitet”. Debatten skulle sett helt annorlunda ut om alla dessa olika agerande på att stänga ute SD från allt som har med Sveriges framtid att göra inte hade funnits. Man har skapat en historia utan att tänka på sin egen historia. Men den skall vi diskutera nu för det leder oss inte framåt i strävan att få Sverige på fötterna igen.

Ämnen du kan följa